23. Rugsėjis 2008 · Comments Off on 2008-2009 m. pasaulyje paskelbti Žemės planetos metais. · Tema: Naujienos

Visi turime išmokti darnaus elgesio, tausoti gamtos išteklius, kad išsaugotume savo planetą, mažintume gyvybei grėsmingą taršą. Pažindami gamtoje vykstančius procesus, pasitelkdami žinias apie aplinką, turime išmokti natūraliai gyventi dermėje su gamta. Visas šias problemas 7 klasių mokiniai galėjo gvildenti minėdami Rudens lygiadienio dieną rugsėjo 22 d. mokyklos skaitykloje. Informaciją mokiniams rengė geografijos mokytoja Zita Elinskienė, jai talkino 11 kl. mokiniai. Demonstruotos skaidrės apie klimatą, vandenis, jų užterštumą.

Rugsėjo 12d. Šiauliuose vyko miesto šventė ,,Šiaulių dienos 2008‘‘. Dainų vidurinės mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo mieste vykstančiuose renginiuose. Miesto moksleivių ir studentų parade žygiavo 7a, b,c kl. mokiniai. Mėgėjiškų teatrų festivalyje ,,Baltoji varnelė‘‘ mokyklos lėlių teatras ,,Debiutas‘‘ suvaidino spektaklį ,,Karalaitis rupūžė‘‘. Vadovė L. Ruliova. Šokių grupė ,,Time –out‘‘ šoko per 2X2 krepšinio varžybas, vykusias prie P. Višinskio paminklo. Prizines vietas užėmė Dainų vidurinės mokyklos vyresnių klasių mokiniai. IIIvietą laimėjo Vilius Motiejūnas 12a, Karolis Bielinskas 11a, o pirmąją vietą užėmė Irmantas Daraška 12b, Paulius Strigūnas 11a. Trenerė S. Petrušina

2008 m. rugsėjo 18-19 dienomis mokykloje vyko sveikatingumo dienos – ,, Daugiau judėsi – dėl sveikatos mažiau bėdų turėsi‘‘. 1-4 klasių mokiniai žaidė įvairius sportinius žaidimus. 5-8 kl. mokiniai bėgo estafetę. 11-12 kl. žaidė tinklinį. Pirmąsias vietas bėgant estafetę laimėjo: 5b kl., 6d kl., 7d kl., 8b kl. 5-8 kl. mokiniai iš viso įveikė 157km 500 m. Tinklinio varžybose triumfavo 12a kl. komanda. Sporto šventės virusui neatsispyrė mokytojai. Nubėgę 1 ratą, savo komandai pelnydavo daugiau taškų. Sporto šventės nesugadino nei lietus, nei šaltas oras. Visi išsiskirstė gerai nusiteikę, laimingi ir sušilę.

2008-2009 mokslo metais veikia 11 – 12 klasių elektroninis dienynas

http://www.dienynas.lt/

Dienyną galima bus pradėti pildyti nuo 2008 m. spalio 3 d.

Rugsėjo 10d. Dainų vidurinės mokyklos skaitykloje ir muziejuje surengta paroda Popiežiaus Jono Pauliaus II 15-osioms apsilankymo metinėms paminėti. Ta proga buvo pakviestas Šiaulių miesto Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčios klierikas Marius Dyglys, kuris susitikimo su mokiniais metu kalbėjo ir demonstravo filmuotą medžiagą apie Popiežių Joną Paulių II.

Puslapis 339 of 340« Pirmas...102030...336337338339340