26. Vasaris 2015 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Šiuolaikiniame pasaulyje labai populiaru pagal įvairiausius kriterijus viską, kas įmanoma, reitinguoti. Žodis reitingas [angl. rating] reiškia asmens, institucijos, reiškinio kiekybinis įvertinimą, padedantį palyginti vienos rūšies objektus, nustatyti jų vietą vertinimo skalėje. Kaipgi atrodo Šiaulių Dainų progimnazija tarp kitų šalies mokyklų.

2014 m gruodžio mėn. žurnale „Reitingai“ (2015 m. geriausių mokyklų gidas; išsamus patarėjas pradinukams, progimnazistams, gimnazistams bei studentams ir daug naudingų įžvalgų jų tėvams) Dainų progimnazija pagal Nacionalinių olimpiadų ir konkursų rezultatus tarp 518 šalies progimnazijų bei pagrindinių mokyklų užėmė 38 vietą (R.Norkus, II vieta informatikos olimpiadoje), o tarp 438 gimnazijų bei vidurinių mokyklų pagal daugiausiai Nacionalinėse olimpiadose ir konkursuose apdovanojimų pelniusius mokinius – 74-104 vietą.

Gabių vaikų esama ten, kur dirba atsidavę mokytojai ir kur sudaromos sąlygos tiems gabumams atsiskleisti. Šiandieninis mokinių elitas pažengęs kur kas toliau nei jų tėvai, nes turi visai kitas galimybes ir technologijas. Tačiau jei gabus vaikas negauna žinių daugiau nei parašyta vadovėliuose, nelanko būrelių, kuriuose papildomai lavinami gebėjimai, ir pats savarankiškai nedirba, sunku įveikti miesto ir patekti į respublikines olimpiadas. Dainų progimnazijoje sudaromos itin palankios sąlygos dalykiniams mokinių gabumams ugdyti (naujausios IKT, daugelio mokomųjų dalykų konsultacinės valandos, mokytojų kompetencija …).

                   Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vijoleta Tolvaišienė

26. Vasaris 2015 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Dainų progimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvauja Šiaulių miesto mokinių dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. Olimpiadų nugalėtojai pelnė teisę ginti Šiaulių miesto ir Dainų progimnazijos garbę nacionaliniuose turuose:

Robertas Norkus, 8b klasės mokinys – informatikos olimpiadoje (mokytoja Danguolė Zigmantaitė);

Goda Katkutė, 8b klasės mokinė-technologijų olimpiadoje (mokytoja Sandra Motuzaitė-Jurienė);

Ieva Kovaliovaitė, 7a klasės mokinė, epistolinio rašinio konkurse. (mokytoja Akvilė Pigulevičienė)

Didžiuojamės savo mokiniais ir mokytojais, linkime nugalėti ir nacionaliniuose turuose!

24. Vasaris 2015 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Baigėsi kompiuterinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija 2014“.  Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinį mokinių aktyvumą ir meninę saviraišką, skatinti ir plėtoti moksleivių informacinių technologijų pažinimą. Šiais metais iš visos Lietuvos Respublikos sulaukta 3795 darbelių. Jame dalyvavo Šiaulių Dainų progimnazijos 2-6 kl. mokiniai. 3d klasės mokinio Arno Tiškaus atvirukas „Kalėdinė naktis“ – dinaminių atvirukų 1 – 4 kl. kategorijoje pripažintas įdomiausiu ir gražiausiu. Darbą peržiūrėti galite čia http://kaledos.nkkm.lt/gallery2014/Animacija_10373_file.gif. Nuoširdžiai dėkojame visiems moksleiviams už aktyvų dalyvavimą konkurse.  Mokinius konkursui ruošė informacinių technologijų mokytojos J.Kaupienė ir D. Zigmantaitė.

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė J. Kaupienė 

23. Vasaris 2015 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

19. Vasaris 2015 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Vasario 13 dieną nuo pat ryto šurmuliavo visa mokykla. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo projekte ,, Užaugau Lietuvoj“. Progimnazijoje nebuvo matyti uniformų, klasės pražydo trispalvėmis: daugybė užrašų ,,Lietuva“, trispalvių kepurėlių, šalikų, marškinėlių su tautinės simbolikos logotipais.

Projekto organizatorė – istorijos mokytoja Silva Petrušina – iškėlė uždavinį ugdyti mokinių pilietiškumą,  skatinti suvokti Vasario 16-osios svarbą ir prasmę Lietuvai ir sau, priminti tautos  istoriją, mokyti branginti tautos išsivadavimo kelią, susieti praeities įvykius su dabartimi.  Plačiau »