30. Spalis 2014 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

29. Spalis 2014 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Jau antrus metus mokykloje tęsiamas Comenius projektas. Let’s Be Green – European Eco Club – tai daugiašalės partnerystės aplinkosaugos projektas. Vienas pagrindinių projekto tikslų yra ugdyti mokinių ekologinę savimonę bei supažindinti juos su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje yra įsteigti ekologiniai klubai, kurie rūpinasi aplinkos tausojimu bei koordinuoja projekto įgyvendinimą. Susipažinti su šalimi ir jos aplinkosaugos problemomis padeda pažintinės kelionės po skirtingas valstybes. Kiekviena šalis partnerė dalijasi gerąja patirtimi bei nuveiktais darbais mokykloje. Stengiamasi kuo daugiau ir aktyviau įtraukti mokinius į projektinę veiklą, vykdant įvairias gamtosaugines akcijas, organizuojant viktorinas, renginius, integruojant gamtos apsaugos temą į ugdymo turinį. Mokytojai ir mokiniai entuziastingai įsitraukia į veiklą, dalyvauja projektinėse išvykose.

Plačiau »

29. Spalis 2014 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Spalio 20 d. Dainų progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių anglų kalbos gramatikos konkursas, kuriame savo gramatikos žinias demonstravo 54 mokiniai. Konkurso metu mokiniams reikėjo atlikti net  šimto klausimų gramatikos testą, kuris nebuvo lengvas, todėl nugalėjo patys geriausieji.

Plačiau »

28. Spalis 2014 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

2014 m. spalio 23 d. 5-8 kl. mokinių komanda, kurią sudarė Ugnė Žitkevičiūtė (5c kl.), Einoras Bunga (6a kl.), Ainius Pikūnas (7a kl.), Alanas Tautkus (7c kl.), lydimi matematikos mokytojos Albinos Eitutienės, dalyvavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos integruotų tiksliųjų ir gamtos mokslų mokomųjų dalykų konkurse ,,Žinių traukinys”. Visus maloniai sutiko ir pasveikino progimnazijos direktorės pavaduotoja, kuri palinkėjo smagių, įdomių konkurso užduočių ir draugiško bendravimo. Po prisistatymų ir susipažinimo laukė 5 stotelės, kuriose reikėjo parodyti žinias, sumanumą, draugiškumą ir gebėjimą dirbti komandoje. Mokiniai pasitikrino savo matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų žinias spręsdami kryžiažodžius, atsakinėdami į klausimus raštu, piešdami ,,svajonių” mokyklą. Pasitardami ir padėdami vienas kitam, rasdavo reikiamą atsakymą. Konkurso pabaigoje visi pristatė savo kurtus darbus. Dalyviams buvo įteiktos padėkos, diplomai ir saldžios dovanos.

Džiaugiamės ir sveikiname III vietos laimėtojus – Dainų progimnazijos komandą!

 Informaciją parengė matematikos mokytoja metodininkė Albina Eitutienė

Šiaulių ,,Romuvos” progimnazijos integruotų tiksliųjų ir gamtos mokslų mokomųjų dalykų konkurse ,,Žinių traukinys” - III vieta!

28. Spalis 2014 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Šiaulių Dainų progimnazijos 5-8 klasių samariečiai: Gabija Baniulytė, Indrė Skėrytė, Saulė Vaserytė, Justas Jakutis, Paulius Šerpytis, Erika Lymarytė, Sima Steponaitytė, Fausta Tamoševičiūtė, Vytautė Urbonaitė, Greta Trušytė, Fausta Vaičiūnaitė,  Samanta Jurytė, Akvilė Liutkevičiūtė, Kamilė Kazlauskaitė,  Evelina Negrijūtė, Aistė Bungaitė, Austėja Kirnaitė, Deimena Povilaitytė, Estera Puklevičiūtė ir Gustas Pranskaitis spalio 22 d. lankėsi Šiaulių miesto senosiose kapinėse. Mokiniai pasimeldė ir uždegė žvakeles ant užmirštų,  nelankomų kapų. Vėliau nuvyko į Šiaulių miesto senelių globos namus, kur dovanojo pačių pagamintus atvirukus iš gamtinės medžiagos su palinkėjimais. Atvirukus mokiniams padėjo pasigaminti mokytojos R. Zalogaitė ir S. Motuzaitė-Jurienė. Tokie apsilankymai jau tapo mūsų mokyklos tradicija.  Tikybos mokytojos  Laisvos Jankauskienės paskatinti mokiniai 2-3 kartus per metus aplanko ten gyvenančius senelius, organizuoja šventes, atneša dovanėlių. Vėliau visi sugužėjo į Šiaulių vyskupijos Pastoracinį centrą, kur juos pasitiko jaunimo centro direktorius Arūnas Jankauskis ir aprodė centro patalpas. Tikybos mokytoja L. Jankauskienė nuoširdžiai dėkoja visiems jauniesiems samariečiams už jų gerus darbus.

Informacija parengė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė