Nuotolinis mokymas karantino laikotarpiu

Progimnazija dirba karantino režimu.

 Visa informacija teikiama  tik telefonu 8 68 278 916 arba el. paštu info@dainai.lt

Kontaktai:

1. Direktorė Asta Vaičiūnienė,  mob.  8 699 46 938, el. paštas asta.vaiciuniene@dainai.lt

2. Pavaduotoja ugdymui Daiva Ūsaitė, el. paštas daiva.usaite@dainai.lt

3. Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė, el. paštas laura.pikeliene@dainai.lt

Specialistų teikiama pagalba:

Socialinė pedagogė (PUG, 1–4 klasės) Simona Domkutė, mob. 8 645 96 609, el. paštas simona.domkute@dainai.lt

Socialinė pedagogė (5–8 klasės) Laima Olšauskytė, el. paštas laima.olsauskyte@dainai.lt

Profesinio orientavimo konsultantė Elmyra Damonskienė, mob. 8 67 012 017, el. paštas elmyra.damonskiene@dainai.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Neringa Žukaitytė, el. paštas neringa.zukaityte@sveikatos-biuras.lt

Skaitmeninių technologijų administratoriai:

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS >>>

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS >>>

 

Naujausi pasiekimai