01. Gruodis 2016 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

28. Lapkritis 2016 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Lapkričio 24 dieną Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 klasių mokinių II-III užsienio kalbų konferencija „Mokykla, kuria didžiuojuosi“. Joje dalyvavo 45 Dainų, „Romuvos“, Salduvės, Vinco Kudirkos progimnazijų, Didždvario, Juliaus Janonio, „Romuvos“ ir VŠĮ Šiaulių universiteto gimnazijų mokiniai ir 15 mokytojų. Konferencijos atidaryme rusų kalba dainavo Dainų progimnazijos 8b klasės mokinė Greta Trušytė, anglų kalba – VŠĮ Šiaulių universiteto gimnazija mokinė Andrijana Žemaitytė, jai akomponavo Deimantė Jovaišaitė

Dalyviai parengė ir skaitė  10 pranešimų rusų k., 4– vokiečių k. ir 6– prancūzų k.  Vaikai rinkosi labai įdomias, šiandien aktualias temas apie savo mokyklas, jų istoriją, įžymius žmones, baigusius šias ugdymo įstaigas, mokyklos seimą ir jo veiklą, moksleivių mitybą, svajonių mokyklą, labiausiai patinkantį kabinetą ir kt. Džiugu, kad mokiniai didžiuojasi mokyklomis, kuriose mokosi, ir gali bei moka papasakoti apie jas labai daug gerų bei įdomių dalykų.

                           Konferencijoje visus lydėjo gera nuotaika ir draugystės atmosfera. Mokiniams smagu buvo kalbėti ir klausytis užsienio kalbos. Pasibaigus renginiui, dalyviai dėkojo konferencijos organizatorėms: Dainų progimnazijos vyresniajai vokiečių kalbos mokytojai Birutei Mačiūnienei ir rusų kalbos mokytojai metodininkei AukseiKravčenkienei bei pasižadėjo į kitą kalbų kelionę vėl vykti kartu. Išsiskirdami vieni kitiems tarėme: „Auf Wiedersehen“, „Au revoir“, „Viso gero“, „Досвидания“.

Laukiame kitų tokių susitikimų!

Informaciją parengė rusų kalbos mokytoja metodininkė Auksė Kravčenkienė

25. Lapkritis 2016 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

24. Lapkritis 2016 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Lapkričio 14-17d. Šiaulių Dainų progimnazijoje buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šiemet Tolerancijos dienos simboliu pasirinktas PAUKŠTIS. Paukščio simbolis, daugiausia – balto balandžio, dažnai sutinkamas įvairiose religijose ir kultūrose. Balto paukščio reikšmė: meilė, tyrumas, atnešama gera žinia, taika…

Buvo organizuojamos šios veiklos:

  • bibliotekų metų minėjimas „Tolerancija – tai kasdieniai išgyvenimai“;
  • kūrybinėse dirbtuvėse PUG mokiniai kūrė „Tolerancijos paukštį“, darbai eksponuojami progimnazijos bibliotekoje;
  • pradinių klasių mokiniai lankstė  paukščius, jiems gelbėjo vyresnieji savanoriai mokiniai;
  • klasės valandėlių metu aptarta tolerancijos reikšmė;
  • lapkričio 16d. vyko akcija „Kol baltas paukštis danguje gieda tau ir man…“ Akcijos metu dainavo mokinių ansamblis. Mokiniusparuošė muzikos mokytoja G. Norvaišienė
  • lapkričio 17dieną vyko popietė „Sparnai kiekvienam dovanoti“, joje dalyvavo Dainų, Jovaro ir Gytarių progimnazijų mokiniai. Popietės metu mokiniai gilino nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Būkime tolerantiški žmonės. Juk elgiantis draugiškai, teisingai ir taktiškai keliskart padidėja tikimybė, kad su mumis bus elgiamasi taip pat. Tolerancijos sau ir kitiems!

Socialinė pedagogė G. Kurapkienė

23. Lapkritis 2016 · Komentarai išjungti · Tema: Naujienos

Šiaulių Lieporių gimnazijoje 2016 lapkričio 22 dieną vykusiame matematikos – fizikos komandiniame konkurse „Inžinerinis šou“ dalyvavo 8c klasės komanda ir užėmė I vietą, paruošė mokinius matematikos mokytoja metodininkė Edita Žitkevičienė. Komandą sudarė šie mokiniai:
Liutkevičiūtė Akvilė
Lukšaitė Brigita
Skačkauskaitė Deimantė
Grubliauskis Dainius
Kančauskaitė Ema
Valiulis Dovydas.