20. Gruodis 2017 · Comments Off on „Jaunojo inžinieriaus“ kūrybinės dirbtuvės · Tema: Naujienos

Gruodžio 19 d. Šiaulių dainų progimnazijos robotikos laboratorijoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Jaunasis inžinierius“, kurių metu, pasitelkdami kūrybiškumą, komandinio darbo gebėjimus, Šiaulių miesto progimnazijų mokiniai išbandė Mikrobitus, Vex, Kne’x robotų galimybes. Dėkojame visiems dalyvavusiems.

20. Gruodis 2017 · Comments Off on · Tema: Naujienos

20. Gruodis 2017 · Comments Off on Šiaulių Dainų progimnazijoje – akcija ,, Gerumu sušildyk“ · Tema: Naujienos

 Šiaulių Dainų progimnazijos 3 – 8 klasių mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Laisvos Jankauskienės bei muzikos mokytojos Ingridos Jonavičienės aplankė senelių ir vaikų globos namus, parodė jiems kalėdinį vaidinimą ,,Sužibo Betliejaus žvaigždė“, su meile ir nuoširdumu  dovanojo kalėdines giesmes ten gyvenantiems globotiniams. 3d ir 3e klasių mokiniai ir jų mokytojos Birutė Kasparienė, Neringa Vėlienė seneliams dovanojo pačių pagamintas atvirutes su gražiais palinkėjimais. Visą gruodžio mėnesį mokykloje vykusios akcijos ,,Gerumu sušildyk“ metu mokytojai, mokiniai, jų tėveliai gausiai aukojo įvairių daiktų, žaislų, maisto produktų, rūbų, knygų – visa tai padovanota aplankytiems vaikams globos namuose. Tikybos mokytoja nuoširdžiai dėkoja progimnazijos bendruomenei, administracijai, mokytojams, mokiniams, tėveliams už parodytą gerumą ir linki gražių, prasmingų ateinančių metų. Teprisipildo Jūsų širdys Kalėdinio džiaugsmo. Tegul kiekviena diena būna paženklinta iš Jūsų širdies trykštančios Meilės vieni kitiems gerumo darbais.

„Meilė – tai yra tai, kai tu gali dalintis.“

                                                         Informacija parengė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė

 

18. Gruodis 2017 · Comments Off on DAINŲ PROGIMNAZIJOJE – ADVENTO RENGINYS ,, SUŽIBO BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ“ · Tema: Naujienos

Gruodžio 14 d. Dainų progimnazijos 1- 8 kl. mokiniai susirinko į Advento renginį ,,Sužibo Betliejaus žvaigždė“. Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius pasitiko garbingus svečius: Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleboną Saulių Paliūną. Renginio pradžioje mokyklos direktorius pasidžiaugė, kad kiekvienais metais pas mus apsilanko gerbiami svečiai, visiems palinkėjo ramybės laukiant Kalėdų šventės, kad susikauptume, pamąstytume, ką nuveikėme, ką ruošiamės nuveikti, pasidžiaugtume šeimos židiniu, šeimos ramybe. Mokiniai giesmes, gražius žodžius, vaidinimą skyrė visiems susirinkusiems: mokytojams, tėveliams, savo bendraamžiams ir kitiems svečiams. Jo Ekscelencija vyskupas E. Bartulis pasveikino su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, pasidžiaugė mokinių suvaidinta Kristaus gimimo istorija, ragino dalintis meile, linkėjo, kad Jėzus ateitų į kiekvieno žmogaus širdį: ,,Mylėkime, džiaukimės gyvenimu ir visa širdimi mylėdami Dievą nepamirškime, kad vienas kitą turime mylėti, tada kursime Meilės ir Tiesos Karalystę, dėl kurios atėjo Jėzus į pasaulį“. Klebonas Saulius Paliūnas kvietė daryti gerus darbus ir linkėjo gražiausių  Viešpaties Užgimimo švenčių, kad Viešpats būtų gyvenimo kelias ir palydovas. Advento renginio pabaigoje vyskupas pakvietė giedoti giesmę ir palaimino visą mokyklos bendruomenę.

Renginį organizavo tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė, o vedė 8c kl. mokiniai Gustė Gruzdaitė bei Dominykas Vaicekauskas. Dėkojame progimnazijos administracijai, mokytojoms Sandrai Motuzaitei Jurienei, Gitanai Norvaišienei, Ingridai Jonavičienei, Indrei Šukytei, Birutei Kasparienei, Linai Mateikienei, Rimai Dilinskienei, Rasai Viliuvienei, Sigutei Jusiuvienei, mokiniams ir jų tėveliams bei 3d kl. mokinės Pijos tėveliui Remigijui Juknevičiui už nuostabią šventę.

,,Priimkite Jėzų į savo gyvenimus tokį, koks Jis nori ateiti: kaip Tiesa, kuri turi būti pasakyta, kaip Gyvenimas, kokį reikia gyventi, kaip Šviesa, kurią reikia uždegti, kaip Meilė, kokią reikia mylėti, kaip Kelias, kuriuo reikia eiti, kaip Džiaugsmas, kurį reikia teikti, kaip Ramybė, kurią reikia skleisti šeimose ir tarp artimųjų‘‘ (Šv. Motina Teresė).

Šiltų, nuostabiai gerų ir prasmingų Šv. Kalėdų visai Dainų progimnazijos bendruomenei!

Informaciją parengė tikybos mokytoja L. Jankauskienė

14. Gruodis 2017 · Comments Off on STEAM programa Šiaulių valstybinėje kolegijoje · Tema: Naujienos

2017 m. lapkričio 28 – gruodžio 6 dienomis būrelis žingeidžių Dainų progimnazijos mokinių dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamoje STEAM programoje Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Progimnazistai gilino žinias apie Lietuvos žemės gelmes. Programos pradžioje mokiniai išklausė paskaitą apie Lietuvoje randamas naudingąsias iškasenas, jų panaudojimą, o vėliau atliko laboratorinius darbus: vertino uolienų bei mineralų išvaizdą, spalvą, kvapą, mokėsi jas atpažinti bei suskirstyti pagal morfologiją. Baigiamoji programos dalis vyko Dainų progimnazijoje, kur mokiniai įsivertino žinias bei pasidalijo gerąja patirtimi su savo klasės draugais. Kiekvienas iš dalyvių pasisėmė nemažai praktinės patirties ieškodamas bei atpažindamas Lietuvos naudingąsias iškasenas.

Informaciją parengė geografijos mokytoja A. Kavanauskaitė-Lukšė

Puslapis 30 of 370« Pirmas...1020...2829303132...405060...Paskutinis »