08. Lapkritis 2017 · Comments Off on Dainų progimnaziją 40- mečio proga sveikina: · Tema: Naujienos

Buvęs mokyklos mokinys Airidas Banevičius.

Buvęs mokyklos mokinys Vilius Benetis 1 dalis.

Buvęs mokyklos mokinys Vilius Benetis 2 dalis.

Buvęs mokyklos mokinys Vilius Benetis 3 dalis.

Buvęs mokyklos mokinys Vilius Benetis 4 dalis.

Buvusios mokytojos Leonoros Tumosienės sveikinimas mokyklos jubiliejiniame vakare.

 

 

 

06. Lapkritis 2017 · Comments Off on Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Mokinių gamtamokslinio, matematinio, menų ir skaitmeninio raštingumo (STEAM) ugdymas“ · Tema: Naujienos

Švietimo bendruomenėje vis dažniau vartojamos sąvokos: STEAM veiklos, STEAM kryptis, STEAM neformalusis vaikų švietimas, STEAM mokyklos, STEAM mokyklų tinklas. Akcentuojama, jog svarbu didinti mokinių domėjimąsi STEAM mokslais bei rengti XXI amžiaus mokytojus, turinčius STEAM ugdymui aktualias kompetencijas.

Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė, aktyviai dalyvaudama STEAM kompetencijų ugdyme, 2017 m. lapkričio 3 d. organizavo respublikinę mokytojų metodinę – praktinę konferencija „Mokinių gamtamokslinio, matematinio, menų ir skaitmeninio raštingumo (STEAM) ugdymas“. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, kaip mokinių STEAM ugdymas vykdomas Lietuvos mokyklose.

Konferencijos metu aptarta asmens ūgtis ir mokymosi motyvacija STEAM ugdyme, kaip IKT aplinkos ugdo asmenybę, kokios galimos STEAM projektinės veiklos ir jų galimybių plėtojimas aukštojo mokslo įstaigose, matematikos, IT ir inžinerijos integravimas, ugdant mokinių gebėjimus ir skatinant mokymosi motyvaciją, kokios socialinės kompetencijos ugdomos gamtamoksliniame ugdyme, kaip integruojamos matematikos ir biologijos pamokos STEAM kontekste.

Kaip STEAM ugdyme vystomas mokinių kūrybiškumas bei techninė kūryba, buvo galima susipažinti analizuojant stendinius pranešimus: „Modeliavimas iš gamtinės medžiagos“, „Inžinerinio mąstymo ugdymas per technologijų pamokas vykdomus projektinius darbus“, „Ekologinio sąmoningumo ir kūrybiškumo ugdymas“ ir „ Gamtos atradimai mokinių akimis“.

STEAM ugdymas gali būti vykdomas ne tik tradicinėje erdvėje (klasėje), bet ir už jos ribų. Juk šiuolaikinė mokykla – tai mokykla be sienų. Kaip kuriama tokia šiuolaikinė mokykla mokytojai ir dalijosi savo patirtimi – tai „Pamokos gamtoje – puiki kelionė po žinių pasaulį“, STEAM iniciatyva „Mano startas“ – virtuali edukacinė erdvė“.

Kaip ugdysime šiuolaikinį jaunimą, priklauso nuo mūsų pačių – nuo noro keistis, matyti plačiau, daryti geriau.

 

                                                 Informaciją parengė  fizikos mokytoja Giedrė Kielaitė

 

31. Spalis 2017 · Comments Off on Dainų progimnazijai – 40 · Tema: Naujienos

Šį rudenį mūsų mokykla švenčia gražų ir prasmingą jubiliejų – sukanka 40 metų, kai duris atvėrė Šiaulių 15-oji vidurinė mokykla, dabartinė Dainų progimnazija. Spalio 26 dieną surengtas jubiliejinis renginys – koncertas ,,Čia aš. Čia mes. Čia mūsų namai“. Į iškilmingą vakarą susirinko gausus svečių būrys: Lietuvos Respublikos Seimo nariai V.Simulik ir A.Gumuliauskas, Šiaulių miesto meras A.Visockas, savivaldybės administracijos bei miesto tarybos nariai, ,,Romuvos“, Didždvario, Lieporių, Šiaulių universiteto gimnazijos atstovai, buvę mokyklos mokytojai, mokiniai, Švč.Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas S.Paliūnas, kiti garbingi svečiai, mokiniai bei jų tėveliai.
Sveikinimo kalboje mokyklos direktorius V.Varanavičius kalbėjo apie nueitą kelią, pabrėždamas, kad šiandieninės mokyklos pasiekimai – tai visos bendruomenės pastangomis, susitelkimu pasiektas rezultatas. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys gebėjimais, talentu ir sąžiningu darbu yra įrašęs savo vardą į nepakartojamą mokyklos istoriją. Daug gražių ir šiltų sveikinimo žodžių išsakė ir kiti kalbėję svečiai. Jie džiaugėsi mokyklos bendruomenės pasiekimais, branda. Buvę mokiniai A.Lesauskienė, M.Bilius, R.Stankuvienė, S.Aksomaitis šiltai prisiminė mokytojus, suteikusius ne tik žinių, bet ir gyvenimiškos išminties. Buvusių mokytojų vardu kalbėjo L.Tumosienė bei Z.Klimanskienė.
Moksleiviškas gyvenimas įvairus, kupinas ieškojimų, atradimų, jaunatviško šėlsmo. Tuo nesunku buvo įsitikinti stebint mokyklos meninių kolektyvų pasirodymus. Scenoje sukosi liaudiško šokio studijos ,,Šermukšnėlė“ šokėjai (vadovė I.Šerpytienė), pasirodė šiuolaikinio šokio studijos kolektyvas „Kosmėja“ (vadovė D.Maciuvienė), dainavo studijos „Limpopo“ ( vadovė Indrė Šukytė), ,,Gamos garsai“ (vadovė Gitana Norvaišienė), „Linksmuoliai“ (vadovė Ingrida Jonavičienė), grojo pučiamųjų instrumentų orkestras brassband „Dainai“ (vadovas Anatolijus Kavaliauskis), originalų pasirodymą parengė audiovizualinio meno studija ,,Naujųjų medijų mokykla“( mokytoja Marytė Ruzgytė). Finale skambėjo buvusio mūsų mokyklos mokinio R. Janušo daina ,,Šiauliai – čia mūsų namai“.
Laiko upė nenumaldomai teka pirmyn. Dainų progimnazija, įžengusi į penktą dešimtmetį, buvo, yra ir bus visų ją baigusių ir dabar besimokančiųjų namai, nes pagrindinis mokyklos bendruomenės tikslas – rūpintis kiekvienu mokiniu, kurti ir puoselėti šiltus tarpusavio santykius.

Lietuvių kalbos mokytoja Inga Valeikienė

Dainų progimnazijai – 40

[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2600.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2540.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2455.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2441.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2416.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2333.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2330.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2301.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2264.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2242.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2216.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2194.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2157.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2141.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2135.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2124.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2097.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2094.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2056.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2022.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_2010.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1977.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1966.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1937.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1902.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1884.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1869.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1865.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1860.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1773.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1764.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1735.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1721.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1714.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1713.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1712.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1710.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1703.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1702.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1688.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1681.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1675.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1664.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1655.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1644.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1615.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1610.jpg]
[img src=http://www.dainai.lt/wp-content/flagallery/dainu-progimnazijai-40/thumbs/thumbs_img_1606.jpg]

 

 

30. Spalis 2017 · Comments Off on 8-tokai dalyvavo gamtos mokslų konkurse „Pirmokų iššūkis“ · Tema: Naujienos

2017 m. spalio 24 d. Juliaus Janonio gimnazijoje vyko gamtos mokslų konkursas „Pirmokų iššūkis“. Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiemet šiame konkurse dalyvavo Dainų progimnazijos 8- tų klasių mokinių komanda. Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis. Konkurse aštuntokai turėjo pademonstruoti biologijos, geografijos, fizikos, matematikos, chemijos žinias. Nors konkurse mūsų aštuntokai buvo patys jauniausi, tačiau savo žiniomis neatsiliko nuo gimnazistų.

                                                                           Fizikos mokytoja Giedrė Kielaitė

 

 

 

30. Spalis 2017 · Comments Off on Mokinių ir mokytojų forumas „Gera pamoka“ · Tema: Naujienos

2017 m. spalio 19 d. Dainų progimnazijoje vyko mokinių ir mokytojų forumas „Gera pamoka“. Susiskirstę grupėmis 5-8 klasių mokiniai kartu su dalyvavusiais mokytojais išskyrė ir aptarė geros pamokos kriterijus, diskutavo ir išsakė savo nuomones. Vienas iš „Geros pamokos“ kriterijų – tiek mokinių, tiek mokytojų pasiruošimas pamokai. Visi vieningai sutarė, kad tai padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Įvairūs mokymosi metodai motyvuoja mokinius, o geras mikroklimatas ir mokymosi aplinka skatina susikaupti ir patirti mokymosi sėkmę. Džiugu, kad mokiniai noriai dalijasi mintimis, patirtimi su mokytojais ir kartu ieško geriausių būdų pamokos kokybei gerinti.

Forumą organizavo ir informaciją parengė matematikos mokytoja metodininkė Albina Eitutienė

Puslapis 30 of 363« Pirmas...1020...2829303132...405060...Paskutinis »