13. Birželis 2018 · Comments Off on Šiaulių Dainų progimnazijos 7-8 kl. mokiniai vykdė Šiaulių Valstybinės kolegijos, vadybos ir komunikacijos katedros pasiūlytą STEAM programą · Tema: Naujienos

Vis dažniau švietimo bendruomenėje vartojamos sąvokos: STEAM veiklos, STEAM kryptis, STEAM neformalusis vaikų švietimas, STEAM mokyklos, STEAM mokyklų tinklas.

Šiame ugdyme akcentuojamas kūrybiškumas ir techninė kūryba racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais.

Šiaulių Dainų progimnazija atsižvelgdama į  šiuolaikines ugdymo aktualijas mokiniams siūlo veiklas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų.

7-8 klasių progimnazistams gegužės mėn. buvo pasiūlyta išbandyti Šiaulių Valstybinės kolegijos, vadybos ir komunikacijos katedros, siūlomą STEAM programą „Asmeninio fotopaveldo vizualizavimas ZOOMBOOK kompiuterine programa“. Užsiėmimai vyko gegužės ir birželio mėn. Jų metu mokiniai susipažino su vizualinės skaitmeninės informacijos, paveldo samprata, mokėsi kurti fotoknygą ZOOMBOOK kompiuterine programa.

Užsiėmimų metu mokiniai įgijo ne tik praktinių įgūdžių, bet ir ugdė informacines, komunikacines bei kūrybiškumo kompetencijas.

Tikimės, kad kitais metais mokiniai turės galimybes išbandyti kitas siūlomas STEAM programas, juk ne veltui kinų patarlė sako „papasakok man – ir aš pamiršiu; parodyk man – ir aš prisiminsiu; įtrauk mane – ir aš suprasiu“.

                                                      Profesinio orientavimo konsultantė Giedrė Kielaitė

                                                                                                                                    

 

12. Birželis 2018 · Comments Off on Dainų progimnazijos Jaunųjų samariečių renginys „Jėzus – kelias, tiesa ir gyvenimas” Šiaulių Vyskupijos pastoraciniame centre · Tema: Naujienos

2018 m. birželio 5 d. Šiaulių Vyskupijos pastoraciniame centre grupė aštuntokų, dauguma jaunųjų samariečių, buvo palaiminti ir pagerbti. Šiame renginyje dalyvavo ir Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis šiltais žodžiais priminė, kaip svarbu tikėti Dievu, jo neapleisti ir toliau daryti gerus darbus. Gerb. mokytoja L.Jankauskienė palinkėjo visiems vaikams toliau daryti gera ir padėti vienas kitam.
Po pasibuvimo Šiaulių Vyskupijos pastoraciniame centre visi vaikai apsilankė Šiaulių katedroje, kurioje katedros vadovė Daiva papasakojo Šiaulių katedros istoriją ir parodė įdomias jos vietas.
Susitikimo metu mokiniai dar kartą prisiminė tikėjimo tiesas, buvo pakviesti pasimelsti Šiaulių Pastoracinio centro koplyčioje kartu su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Tikimės, jog ši išvyka paskatins, padės jaunimui, gyvenančiam pasaulyje, pilname pagundų, nedorybių, melo, neišklysti iš doros, tikėjimo kelio ir drąsiai skelbti Kristaus mokymą.
Dėkojame Šiaulių Dainų progimnazijos tikybos mokytojai Laisvai Jankauskienei už puikią, turiningą, pilną įspūdžių ir geros nuotaikos dieną!

Informaciją parengė 8c klasės mokinė Karolina Mateikaitė

05. Birželis 2018 · Comments Off on Dainų progimnazijos mokiniai piligriminiame žygyje „Šiaulių Katedra – Kryžių kalnas“ · Tema: Naujienos

Birželio 1 dieną, minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Šiaulių Dainų progimnazijos ištvermingiausieji 5-7 klasių mokiniai Adelina Ivanavičiūtė, Agnė Žilgužytė, Domas Ringys, Nedas Perminas, Kornelijus Šapkinas, Gabija Vilkaitė, Laurynas Baranauskas, Gustas Blinkinas ir Dovydas Tamkus  su tikybos mokytoja  L. Jankauskiene dalyvavo  Šiaulių vyskupo E. Bartulio organizuotame piligriminiame žygyje ,,Šiaulių Katedra- Kryžių kalnas‘‘ .  Kryžių kalne buvo aukojamos Šv. Mišios už vaikus ir jaunimą prašant Viešpaties palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos. Visiems įsiminė eisena su giesmėmis, komandinė dvasia. Dėkojame Šiaulių vyskupui už maldas,  prasmingus, pamokančius, stiprybę teikiančius Tikėjimo Žodžius, už nuoširdų rūpinimąsi žygio dalyviais.

                              Parengė  tikybos mokytoja  L. Jankauskienė

05. Birželis 2018 · Comments Off on Dainų progimnazijoje vyko akcija „Padovanok knygą mokyklos bibliotekai“ · Tema: Naujienos

2018 m. gegužės mėnesį Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko PUG, 1-8 klasių mokinių tradicinė akcija „Padovanok knygą mokyklos bibliotekai”. Akcijos dalyviai pagausino mokyklos bibliotekos grožinės literatūros fondą – padovanojo net 43 naujas knygas. Nuoširdžiai dėkojame PUG, 1a, 1c, 1e, 2a, 2c, 2e, 3a, 3c, 3d, 3e, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6c, 7a, 7b, 7c, 8b klasių mokiniams, jų tėveliams bei mokytojoms, auklėtojoms.

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje Dainų progimnazijos bibliotekos vedėja Rima Vainauskienė išrenka daugiausiai skaitančius mokinius. 2017-2018 m. m. nugalėtojomis tapo 2e klasės mokinė Emilija Fiodorovaitė ir 4c klasės mokinė Justina Bogvilaitė. Džiugu, kad Justina yra aktyviausia skaitytoja jau antrus metus iš eilės! Mūsų progimnazijoje daugiausiai skaitanti yra 2e klasė (mokytoja Rasa Solovjovienė), o iš pirmokų būrio stropiausi skaitytojai – 1a klasės mokiniai (mokytoja Daiva Stonė).

Akcijos organizatorės – lietuvių kalbos mokytojos ir mokyklos bibliotekos vedėja – didžiuojasi, kad Dainų progimnazijoje gausu grožinės literatūros mylėtojų, kad mokiniai ne tik nuoširdžiai dovanoja knygas, bet ir noriai jas skaito.

     Informaciją paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Akvilė Pigulevičienė

03. Birželis 2018 · Comments Off on · Tema: Naujienos


Puslapis 2 of 36412345...102030...Paskutinis »