Skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas kūnui.
[Dž.Adisonas]

Biblioteka – informacijos ir mokymosi centras

Biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine technine baze, visapusiškai tenkinanti bendruomenės poreikius, dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Įgyvendinus projektą, bibliotekoje atnaujinti baldai, IT įranga.

Biblioteką sudaro: abonementas, skaitykla, vadovėlių saugykla.

Bibliotekoje įdiegta ir naudojama programa MOBIS. Vadovėliai tvarkomi ir išduodami kompiuterine programa Entiumas.

Pagrindinės bibliotekos funkcijos:

 • Tikslingai komplektuoti mokyklai aktualių dokumentų fondą.
 • Sudaryti sąlygas bei galimybes naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Stiprinti mokinių informacinės kultūros įgūdžius ir gebėjimus (ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, sisteminti, vertinti pateiktus informacijos šaltinius).
 • Ugdyti vaikų skaitymo įpročius ir nusiteikimą skaityti.
 • Informuoti mokytojus apie naujai gautus leidinius ir vadovėlius.
 • Organizuoti bibliotekines pamokėles.

Abonemente:

 • Bibliotekos dokumentų fondas virš 12 tūkst. egz.
 • Rengiamos naujų knygų ir teminės parodos
 • Rengiami ir vykdomi projektai, literatūrinės valandėlės
 • Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas
 • Išduodami leidiniai į namus
 • Vadovėlių fondą sudari virš 25 tūkstančių vnt.

Skaitykloje:

 • Naudotis enciklopedijomis, žinynais, žodynais, kompaktiniais diskais
 • Skaityti periodinius leidinius
 • Naudotis mokomosiomis programomis
 • Naudotis kompiuteriais, internetu.
 • Rengiamos mokinių kūrybinių darbų parodos (keramikos, dailės ir kt.)
 • Organizuojami edukaciniai, teminiai, literatūriniai renginiai
 • Teikiamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo, įrišimo, laminavimo paslaugos.

Bibliotekoje dirba viena darbuotoja, jos darbo tikslas:

•    Nuolatinė pagalba bibliotekos lankytojui
•    Kokybiškai paruošta aplinka mokymui ir mokymuisi
•    Naujų darbo metodų ieškojimas
•    Informacijos kaupimas ir sklaida

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS:

I – IV   8.00 – 16.45 val.,

V         8.00 – 15.45 val.

Galima klausti: biblioteka@dainai.lt;

 

 Maloniai kviečiame apsilankyti

 

 

Turite prisijungti jei norite komentuoti.