Smurto ir patyčių prevencijos  ir intervencijos vykdymo grupė

Vaiko gerovės komisija

Socialinis pedagogas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Progimnazijos logopedas

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Regina Neverdauskienė (322 kab.)    El. paštas regina.neverdauskiene@dainai.lt

Socialinė pedagogė  Gitana Kurapkienė (313 kab.) El. paštas gitana.kurapkiene@dainai.lt

Specialioji pedagogėInga Garlavičienė (307 kab.) El. paštas inga.garlaviciene@dainai.lt

Logopedė  Elena Šmigelskienė (219 kab.) El. paštas elena.smigelskiene@dainai.lt

Karjeros koordinatorė  Auksė Kravčenkienė (108 kab.)  El. paštas aukse.kravcenkiene@dainai.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Laima Balčiūnienė (118 kab.) El. paštas   laimabalciuniene@gmail.com

 

Turite prisijungti jei norite komentuoti.