Smurto ir patyčių prevencijos  ir intervencijos vykdymo grupė

Vaiko gerovės komisija

Socialinis pedagogas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Progimnazijos logopedas

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Regina Neverdauskienė (322 kab.)    El. paštas regina.neverdauskiene@dainai.lt

Socialinė pedagogė  Gitana Kurapkienė (313 kab.) El. paštas gitana.kurapkiene@dainai.lt

Socialinė pedagogė  Jūratė Tamulevičienė (312 kab.) El. paštas jurate.tamuleviciene@dainai.lt

Specialioji pedagogė Inga Gailevičienė (307 kab.) El. paštas inga.gaileviciene@dainai.lt

Logopedė  Elena Šmigelskienė (219 kab.) El. paštas elena.smigelskiene@dainai.lt

Profesinio orientavimo konsultantė Giedrė Kielaitė (2017 kab.) El. paštas giedre.kielaite@dainai.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Laima Balčiūnienė (118 kab.) El. paštas   laimabalciuniene@gmail.com

Neformaliojo švietimo organizatorius – Indrė Šukytė  (207 kab. )El. paštas indre.sukyte@dainai.lt

 

Turite prisijungti jei norite komentuoti.