Specialistų teikiama pagalba

Smurto ir patyčių prevencijos  ir intervencijos vykdymo grupė

Vaiko gerovės komisija

Socialinis pedagogas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Progimnazijos logopedas

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Laima Tomėnienė (322 kab.) El. paštas laima.tomeniene@dainai.lt

 

Logopedė  Elena Šmigelskienė (219 kab.) El. paštas elena.smigelskiene@dainai.lt

Profesinio orientavimo konsultantė Elmyra Damonskienė (104 kab.) El. paštas  elmyra.damonskiene@dainai.lt

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Laima Balčiūnienė (118 kab.) El. paštas   laimabalciuniene@gmail.com

Socialinė pedagogė  Gitana Kurapkienė (313 kab.) El. paštas gitana.kurapkiene@dainai.lt

Socialinė pedagogė  Jūratė Tamulevičienė (312 kab.) El. paštas jurate.tamuleviciene@dainai.lt

 

Parašykite atsakymą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.