DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija apie Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis     2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. III ketv. vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis
eurais
Skyriaus vedėjos 2 933
Mokytojas 62 801
Apsaugos darbuotojas- rūbininkas 2 380
Darbininkas, kiemsargis, valytojas 7 380
Valgyklos darbuotojas 3 394