Darbo užmokestis

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija apie Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis     2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. I ketv. vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis
eurais
Skyriaus vedėjos 2 1141
Mokytojas 62 858
Apsaugos darbuotojas- rūbininkas 2 400
Darbininkas, kiemsargis, valytojas 7 400
Valgyklos darbuotojas 3 519