DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija apie Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis     2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. I ketv. vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis
eurais
Skyriaus vedėjos 2 933
Mokytojas 56 725
Apsaugos darbuotojas- rūbininkas 2 380
Darbininkas, kiemsargis, valytojas 7 380
Valgyklos darbuotojas 3 380