Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio mėn. 18 d. nutarimu Nr.480 .

Pareigų pavadinimas Etatų skaičius 2018 m. IV ketvirtis
Direktorius 1 1224,30
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkiui 2 1286,27
Ugdymo skyriaus vedėjas, neformaliojo švietimo organizatorius 3 1023,35
Mokytojai 46,27 1035,39
Pagalbos mokiniui specialistai (spec.pedagogai,soc.darbuotojai, bibliotekininkė, padejėja) 6,5 693,02
Aplinkos darbuotojai 21,15 548,60