DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija apie Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis     2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. II ketv. vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis
eurais
Skyriaus vedėjos 2 933
Mokytojas 56 725
Apsaugos darbuotojas- rūbininkas 2 380
Darbininkas, kiemsargis, valytojas 7 380
Valgyklos darbuotojas 3 380