Tradicijos ir renginiai

 • Pilietinės iniciatyvos, minint Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją

 • Šventė „Kaziuko mugė“.

 

 • Tradicinis šokio studijos „Kosmėja“ koncertas .

 • Dainų progimnazijos šventė „Gabiausieji“.

 

 • Sporto olimpiada.

 • 1-4 klasių mokinių metų užbaigimo šventė „Gabūs ir kūrybingi“.

 

 • Bendruomenės sąskrydis „Pabūkim visi kartu“.

 • 8-ųjų klasių mokinių palydėtuvės.

 

 • Neformaliojo vaikų švietimo programos „Šermukšnėlė“ mokslo metų užbaigimo šventė.

 • Metų knygos išleidimas.

 • Mokslo metų pradžios šventė (Rugsėjo 1-oji) „Laiptais į ateitį“. 

 

 • Dviratininkų fiesta.

 

 • Tarptautinė Mokytojo dienos šventė.

 

 • Susitikimas su buvusiais mokiniais „Verčiant gyvenimo puslapius“.

 • Sveikatingumo šventė.

 

 • Šventė „Rudens spalvos“.

 

 • Talentų konkursas „Nustebink“.

 

 • Respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Patrepsėkim, papliaukšėkim“.

 

 • Advento renginys „Šv. Kalėdų belaukiant“.

 

 • 1-4 klasių kalėdinė šventė „Šv. Kalėdų stebuklai“.

 

 • Akcija „Gerumu sušildyk“.

 

 • Mokytojų ir mokinių filmų festivalis „Įjunk šviesą“.

 

 • Gabiausiųjų išvykos.