Neformaliojo suaugusiųjų (mokinių tėvų) švietimo programa Liaudiškų šokių grupė „Šermukšnis“

Programos vadovė šokių mokytoja metodininkė Indrė Šerpytienė. Programos dalyvių amžius nuo 25 iki 50 metų. Programos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius. Liaudiško šokio pagrindai – plėtos pasaulėžiūrą, padės supranti šokį kaip istorinio-kultūrinio laikotarpio dalį, skatina domėjimąsi kultūriniu gyvenimu.