Pažintinės dienos

   Kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai 2018-2019 m. m. skiriama:

                1-4 klasėms:

 1. 2018 m. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena;
 2. 2018 m. rugsėjo 7 d. – projektinė diena „Pažinkime Šiaulius“;
 3. 2018 m. spalio 2 d. – sveikatinimo diena „Daugiau judėsi – su sveikata mažiau bėdų turėsi“;
 4. 2018 m. spalio 26 d. – progimnazijos gimtadienio diena „Aš – Dainietis“;
 5. 2018 m. lapkričio 29 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena;
 6. 2018 m. gruodžio 19 d. – meninės kūrybos diena „Kalėdinė pasaka“;
 7. 2019 m. sausio 31 d. – socialinio ugdymo diena „Žemės žvaigždutė“;
 8. 2019 m. vasario 8 d. – gimtosios kalbos puoselėjimo diena;
 9. 2019 kovo 20 d. – gamtosauginio ugdymo diena;
 10. 2019 m. balandžio 9 d. – ugdymo karjerai diena;
 11. 2019 m. gegužės 29, 30 d. – pažintinių išvykų diena „Gimtasis kraštas“;
 12. 2019 m. birželio 3 d. – menų diena „Sveika, vasara !“;
 13. 2019 m. birželio 4 d. – kultūrinio paveldo diena „Senovės amatai“;
 14. 2019 m. birželio 5 d. – sportinė diena „Progimnazijos olimpiada“;
 15. 2019 m. birželio 7 d. – mokslo metų užbaigimo diena „Mokykloje paaugom, sutvirtėjom… “;

5-8 klasių mokiniams:

 1. 2018 m. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena;
 2. 2018 m. rugsėjo 7 d. – projektinė diena „Pažinkime Šiaulius“;
 3. 2018 m. rugsėjo 24 d. – Europos kalbų diena;
 4. 2018 m. spalio 3 d. – sveikatinimo diena „Daugiau judėsi – su sveikata mažiau bėdų turėsi“;
 5. 2018 m. spalio 26 d. – progimnazijos gimtadienio diena „Aš – Dainietis“;
 6. 2018 m. lapkričio 29 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena;
 7. 2018 m. gruodžio 20 d. – meninės kūrybos diena „Kalėdinė pasaka“;
 8. 2019 m. vasario 8 d. – gimtosios kalbos puoselėjimo diena;
 9. 2019 kovo 20 d. – gamtosauginio ugdymo diena;
 10. 2019 m. balandžio 9 d – ugdymo karjerai diena;
 11. 2019 m. gegužės 9 d. – Europos diena;
 12. 2019 m. birželio 3 d. – sportinė diena „Progimnazijos olimpiada“;
 13. 2019 m. birželio 14 d. – socialinių mokslų diena „Misija – visada atminti“;
 14. 2019 m. birželio 19 d. – pažintinių išvykų diena;
 15. 2019 m. birželio 21 d. – mokslo metų užbaigimo diena.