Kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai skiriama:

1-4 klasių mokiniams:

2016 m. rugsėjo 1 d.  – 2016-2017 mokslo metų atidarymo šventė ;

2016 m. spalio 21 d. – Teatro diena;

2016 m. gruodžio 21 d. – Šventė „Baltosios žiemos pasaka“;

2017 m. gegužės 25 d. – Edukacinių išvykų diena;

2017 m. gegužės 26 d. – Projektas „Mažasis tyrinėtojas“;

2017 m. gegužės 29 d. – Pleneras „Pavasario spalvos“;

2017 m. gegužės 30 d. – Mokslo metų užbaigimo šventė.

 5-8 klasių mokiniams:

2016 m. rugsėjo 1 d. – 2016-2017 mokslo metų atidarymo šventė;
2016 m. gruodžio 22 d. – Kalėdinių spektaklių festivalis;

2017 m. kovo 22 d. – Teatro diena „Svečiuose pas Melpomenę“;

Edukacinių išvykų diena:

2017 m. gegužės 26 d. – 5 kl. mokiniams;

2017 m. gegužės 30 d. – 6-8 kl. mokiniams;

2017 m. gegužės 31 d. – Profesijų diena;
      Mokslo metų užbaigimo šventė:

2017 m. gegužės 30 d. –5 kl. mokiniams;

2017 m. birželio 2 d. – 6-8 kl. mokiniams.