Kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai 2017-2018 m. m. skiriama:

                1-4 klasėms:

2017 m. rugsėjo 1 d.  – mokslo ir žinių diena;

2017 m. rugsėjo 7 d. – ugdymo karjerai diena;

2017 m. spalio 26 d. – progimnazijos diena „Aš – Dainietis“;  

2017 m. lapkričio 16 d. – tolerancijos ugdymo diena;           

2017 m. gruodžio 22 d. – meninės kūrybos diena „Kalėdinė pasaka“;

2018 m. vasario 9 d. – gimtosios kalbos puoselėjimo diena;

2018 m. kovo 20 d. – gamtosauginio ugdymo diena;

2018 m. balandžio 19 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena.“

2018 m. gegužės 25 d. – pažintinių išvykų diena „Keliaujam po Lietuvą“;

2018 m. gegužės 31 d. – mokslo metų užbaigimo diena;

                5-8 klasių mokiniams:

2017 m. rugsėjo 1 d. – mokslo ir žinių diena;

2017 m. rugsėjo 7 d. – ugdymo karjerai diena;

2017 m. spalio 26 d. – progimnazijos diena „Aš – Dainietis“;

2017 m. lapkričio 16 d. – tolerancijos ugdymo diena;

2017 m. gruodžio 22 d. – meninės kūrybos diena „Ledo šalyje“;

2018 m. vasario 9 d. – gimtosios kalbos puoselėjimo diena;

2018 m. kovo 20 d. – gamtosauginio ugdymo diena;

 2018 m. balandžio 19 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena.

2012 m. birželio 13 d. – pažintinių išvykų diena;

2018 m. birželio 15 d. – mokslo metų užbaigimo diena.