Atostogos

  1. Mokiniams atostogos skiriamos:
Prasideda Baigiasi Į progimnaziją
PUG, 1–8 klasės – rudens 2019-10-28 2019-10-31 2019-11-04
PUG, 1–8 klasės – žiemos

(Šv. Kalėdų)

2019-12-23 2020-01-03 2020-01-06
PUG, 1–8 klasių – žiemos 2020-02-17 2019-02-21 2020-02-24
PUG, 1–8 klasės – pavasario

(Šv. Velykų)

2020-04-14 2020-04-17 2020-04-20
PUG, 1–4 klasės – vasaros 2020-06-09 2019-08-31
5–8 klasės – vasaros 2019-06-23 2019-08-31
Šventinės dienos (nesutampančios su savaitgaliais) 2019 m. lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena);

2019 m. gruodžio 24, 25, 26 dienos (Šv. Kalėdų dienos); 2020 m. sausio 1 d. (Naujųjų metų diena);

2020 m. kovo 11 d. (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena); 2020 m. balandžio 12–13 d. (krikščionių Velykų diena);

2020 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena).