Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Neringa Žukaitytė

117 kabinetas

susitarkite dėl laiko

el.p.: neringa.zukaityte@dainai.lt

Darbo laikas

I-IV  8.00-16.22
V 8.00-16.00
Pietūs 12.00-12.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

  • užtikrina sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
    • formuoja teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius;
    • numato priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
    • suteikia pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais.

Visuomenės sveikatos specialisto veiklos kryptys:
• Sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams, tėvams.
• Mokinių traumų analizė ir pateikimas mokyklos bendruomenei.
• Informacinės medžiagos aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais rengimas ir platinimas.
• Mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas.
• Renginių (diskusijų, viktorinų ir pan.) aktualiomis sveikatos temomis organizavimas mokyklos bendruomenei.
• Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą.
• Mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus.
• Pirminė ligų profilaktika lėtinių neinfekcinių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas ir profilaktika.
• Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.
• Prieš epideminių priemonių vykdymas kilus susirgimo užkrečiamosiomis ligomis pavojui ar joms atsiradus.
• Pirmosios pagalbos suteikimas gyvybei pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.