Veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas

TEMINIS ĮSIVERTINIMAS 2019 M. SRITIES 2. „UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS“  TEMOS 2.3. „MOKYMOSI PATIRTYS“  VEIKLOS RODIKLIO 2.3.1. „MOKYMASIS“

2017–2018 M. M. (2018 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA

Šiaulių Dainų progimnazija platusis įsivertinimas 2018 m.  spalio mėn.

2017 m. kovo 6-10 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdė progimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą.. NMVA Šiaulių Dainų progimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. progimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas  remiantis 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-267  „DĖL MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“.

Šiaulių Dainų progimnazija Teminis įsivertinimas 2018 m. 2. Srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“

Įsivertinimo ir pažangos anketa 2016–2017 m. m. (2017 m.)

Šiaulių Dainų progimnazija platusis įsivertinimas 2017 m. 

Įsivertinimo ir pažangos anketa 2015–2016 m. m. (2016 m.) 

Šiaulių Dainų progimnazija platusis įsivertinimas 2016 m.  spalio mėn.

Šiaulių Dainų progimnazija giluminis įsivertinimas 2016 m. sritis 2. Ugdymas ir mokymasis

Šiaulių Dainų progimnazija giluminis įsivertinimas 2015 m. sritis 3. Pasiekimai

Šiaulių Dainų progimnazijos giluminis įsivertinimas 2015 m. sritis 4. Pagalba mokiniui 

Šiaulių Dainų progimnazijos giluminis įsivertinimas 2014 m. Sritis 2. Ugdymas ir mokymasis 

Šiaulių Dainų progimnazijos giluminis įsivertinimas 2013 m. Sritis 1. Mokyklos kultūra 

Šiaulių Dainų progimnazijos giluminis įsivertinimas 2012 m. sritis 4. Pagalba mokiniui