Maitinimas

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMAS NR. T-400 „DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 6-10 metų vaikams 1 dalis

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 6-10 metų vaikams 2 dalis

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 11-14 metų vaikams  1 dalis

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 11-14 metų vaikams  2 dalis

Mokiniai maitinami  nustatytu laiku:

  •  Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasių mokinių pusryčiai – po pirmos pamokos;
  •  5-8 klasių mokinių pusryčiai – po antros pamokos;
  •  1–4 klasių pietūs – po trečios pamokos;
  •  Priešmokyklinio ugdymo grupės pietūs – ketvirtos pamokos metu;
  •  5–8 klasių mokinių pietūs– po ketvirtos ir penktos pamokų.

Kilus klausimams galima kreiptis į valgyklos vedėją Dalią Valeckienę nuo 8 iki 15 valandos.

Tel.: 552751, el. paštas dalia.valeckiene@dainai.lt

Atsižvelgiant į  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. A-186 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“ nuo 2014 m. kovo 3 d. keitėsi maitinimo kainos:

Maitinimas

Vienos dienos maitinimo kaina produktams įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį)

Nemokami pusryčiai 1-4 klasių mokiniams

0,70 €

Nemokami pusryčiai 5-8 klasių mokiniams

0,84 €

Nemokami pietūs 1-4 klasių mokiniams

1,27 €

Nemokami pietūs 5-8 klasių mokiniams

1,48 €

Abonentiniai pusryčiai

1,05 €

Abonentiniai pietūs

1,91 €

Vaisių – pieno parama >>>