Maitinimas

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMAS NR. T-400 „DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE NUSTATYMO

SPRENDIMAS DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR ŠIOS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 6-10 metų vaikams 1 dalis

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 6-10 metų vaikams 2 dalis

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 11-14 metų vaikams  1 dalis

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 11-14 metų vaikams  2 dalis

Mokiniai maitinami  nustatytu laiku:

  •  Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasių mokinių pusryčiai – po pirmos pamokos;
  •  5-8 klasių mokinių pusryčiai – po antros pamokos;
  •  1–4 klasių pietūs – po trečios pamokos;
  •  Priešmokyklinio ugdymo grupės pietūs – ketvirtos pamokos metu;
  •  5–8 klasių mokinių pietūs– po ketvirtos ir penktos pamokų.

Kilus klausimams galima kreiptis į valgyklos vedėją Dalią Valeckienę nuo 8 iki 15 valandos.

Tel.: 552751, el. paštas dalia.valeckiene@dainai.lt

Atsižvelgiant į  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. A-186 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“ nuo 2014 m. kovo 3 d. keitėsi maitinimo kainos:

Maitinimas

Vienos dienos maitinimo kaina produktams įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį)

Nemokami pusryčiai 1-4 klasių mokiniams

0,80 €

Nemokami pusryčiai 5-8 klasių mokiniams

0,90 €

Nemokami pietūs 1-4 klasių mokiniams

1,50 €

Nemokami pietūs 5-8 klasių mokiniams

1,80 €

Abonentiniai pusryčiai

1,05 €

Abonentiniai pietūs

1,91 €