KARJEROS KONSULTANTĖ

Jūratė Tamulevičienė

207A kabinetas

el.p.: jurate.tamosiuniene@dainai.lt

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, trečiadienį 12.30-16.00

Antradienį, ketvirtadienį 8.00-12.00

Penktadienį 8.00-11.00

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, padėti sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą;
  • gebėtų rasti ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo. 
 

 

KARJEROS KOMPETENCIJOS IR PASLAUGOS

DOKUMENTAI

INFORMACIJA KLASIŲ VADOVAMS

LITERATŪRA

FILMAI

NAUDINGI ADRESAI

SOCIALINIAI PARTNERIAI