TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, padėti sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą;
  • gebėtų rasti ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo. 

KARJEROS KOORDINATORĖ

  Auksė Kravčenkienė

108 kab.

 el. paštas: aukse.kravcenkiene@dainai.lt

     Konsultacijų laikas

Antradienis

9.00 – 12.00

 

 

                                      

Kviečiu visus, besirūpinančius savo ateitimi, norinčius geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą, apsilankyti Karjeros centre. Registruokitės iš anksto 108 kabinete arba el.paštu aukse.kravcenkiene@dainai.lt. Registruodamiesi arba pateikdami klausimus el.paštu, nurodykite savo vardą, pavardę, klasę ir kokios informacijos pageidautumėte.

 

KARJEROS KOMPETENCIJOS IR PASLAUGOS

DOKUMENTAI

INFORMACIJA KLASIŲ VADOVAMS

LITERATŪRA

FILMAI

NAUDINGI ADRESAI

SOCIALINIAI PARTNERIAI