Karjeros centras

„Žmogui, kuris žino kur eina, pasaulis duoda kelią“ /D. S. Džordanas/

Profesinio orientavimo konsultantė

 Elmyra Damonskienė (104 kab.) El. paštas  elmyra.damonskiene@dainai.lt

„Sunkumuose visada slypi galimybės“ /A. Einšteinas/

DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais

9.00-11.30

Pietų pertrauka 11.30-12.00

12.00-17.00

Dėl konsultacijų Jums patogiu laiku pagarbiai prašome tartis iš anksto individualiai.

„Numatykite aukštus tikslus, bet niekada nesustokite, kai juos pasieksite“ /Bo Jackson/


UGDYMAS KARJERAI

DIDŽIAUSIAS IŠŠŪKIS GYVENIME YRA ĮVEIKTI SAVO PATIES (NUSISTATYTAS) RIBAS IR EITI TAIP TOLI, KAIP NIEKADA NEBŪTUME SVAJOJĘ.

(PAUL GAUGUIN)

Karjera – tai procesas, realizuojamas nuolat kintančiame darbo pasaulyje. Todėl karjeros sėkmė priklauso ne tik nuo žmogaus gebėjimo laiku ir tinkamai sureaguoti į pokyčius, bet ir nuo gebėjimo juos numatyti bei jiems pasirengti, kad “neiškristų iš važiuojančio traukinio”.
 Tikslas: skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus ir įgūdžius bei stiprinti mokinių sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.
Uždaviniai:
sudaryti sąlygas visiems progimnazijos mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi ir saviraiškos galimybes.
Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.
Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus.
Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupėse), kuris padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi ir profesinės veiklos rinkimusi.
Karjeros kompetencijos apima kompetencijų sritis:
Savęs pažinimas (savęs pažinimo procesas, asmens gebėjimas rasti, analizuoti ir pritaikyi informaciją apie save ir veiklos pasaulį).
Karjeros galimybių pažinimas (karjeros informacijos rinkimas, įvertinimas, mokymosi galimybių tyrinėjimas).
Karjeros planavimas (karjeros planų rengimas ir analizavimas).
Karjeros įgyvendinimas (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).
Mokinių profesinis konsultavimas (individualus ir grupėse):
atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą, padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą.
Padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais.
Mokoma susidaryti karjeros planą.
Mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
Supažindinama su kintančiu darbo pasauliu.
Taip pat:
individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais.
Padedama klasių vadovams vesti klasių valandėles.
Ugdomos ir tobulinamos karjerai svarbiausios bendrosios kompetencijos.
Padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais.
Įdomi informacija tėvams ir vaikams:
Nuorodos:

www.mukis.lt
www.aikos.smm.lt
www.euroguidance.lt
www.ldb.lt
www.lamabpo.lt
www.nrcg.lt
 www.kastu.lt
www.egzaminai.lt
www.skvc.lt
www.sprc.lt

KARJEROS KOMPETENCIJOS IR PASLAUGOS

DOKUMENTAI

INFORMACIJA KLASIŲ VADOVAMS

LITERATŪRA

FILMAI

NAUDINGI ADRESAI

SOCIALINIAI PARTNERIAI

ŠIAULIŲ MIESTO MOKINIŲ SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO (SKU) KALENDORIUS

SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOJE