PATVIRTINTA

                                                                                      Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus

                                                                                 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V –8

 

2016-2017 M.M. II PUSMEČIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

BEI 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ LOGOPEDINIŲ PRATYBŲ TVARKARAŠTIS

Pratybų laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

12.00-12.45

1 grupė

8 grupė

2 grupė

12.55-13.30

3 grupė

5 grupė

4 grupė

7 grupė

1 grupė

13.50-14.35

2 grupė

6 grupė

2 grupė

5 grupė

4 grupė

14.45-15.30

1 grupė

7 grupė

3 grupė

6 grupė

15.40-16.25

Konsultacinė valanda

__________________________