2016-2017 m.m. projektai 

PROGRAMA „ANTRAS ŽINGSNIS” (SECOND STEP)

Tarptautinio LIONS QUEST projekto gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelė“

BENDRUOMEN$S SVEIKATINIMO TĘSTINIS PROJEKTAS

„SVEIKATOS RATU“ 

Projektas finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės 2016 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Projektas bus vykdomas 2016 m. kovo –gruodžio mėn.

Sveika gyvensena – kasdieninis gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina rezervines organizmo galimybes, padeda žmogui išlikti sveikam, gerinti savo sveikatą. Lūkesčiai, jausmai ir aplinka ypač svarbūs formuojant mokinių sveikatai įtakos turinčią elgseną. Mokiniai nusprendžia, kokiu būdu rūpintis savo sveikata: pasirenka sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, atsisako žalingų įpročių ir t.t. Tai įtakoja socialinė aplinka, įgūdžiai, požiūris, vertybinės nuostatos, tikėjimas, kad galima ką nors pakeisti, aplinkinių nuomonės paisymas. Kompleksinė sveikatos stiprinimo veikla yra veiksminga, vykdant kryptingą veiklą sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimo, žalingų įpročių prevencijos ir psichikos sveikatos stiprinimo srityse. Kūrybiniais darbais mokiniai išreikš sveikatos prioritetus, o sveikatą stiprins rengdami sveikatingumo ir psichikos sveikatos dienas, dalyvaudami varžybose. Diskusijose mokiniai  diskutuos apie sveikos gyvensenos principus, meno terapijoje, klasių valandėlių metu gilins socialines kompetencijas. Renginiuose, paskaitose dalyvaus ne tik mokiniai, bet ir mokinių tėveliai bei mokytojai.

 Projekto vadovė – Gražina Mickuvienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė.

 Dalyvauja visa progimnazijos bendruomenė

APLINKOSAUGOS PROJEKTAS

ŽEMĖS ATEITIS ESU AŠ

Projektas finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės 2016 m. aplinkos apsaugos rėmimo lėšomis.

Projektas bus vykdomas 2016 m. kovo –gruodžio mėn.

Projekto uždavinys yra padėti mokiniams suprasti taršos problemas, padarinius ir išmokti ieškoti būdų jiems mažinti. Teorinių, praktinių, kūrybinių užsiėmimų metu, renginiuose, akcijose mokysimės rūšiuoti atliekas, tvarkysime mokyklos ir mikrorajono aplinkas. Padėsime vieni kitiems suvokti, kad kiekvienas iš mūsų esame aplinkos taršos kaltininkas ir turime jausti atsakomybę už savo elgesį gamtoje. Savo darbais prisidėsime prie bendro mokyklos ir mikrorajono įvaizdžio kūrimo, ekologinių problemų sprendimo.

Projekto vadovė – Jūratė Grigaitytė -Mikienė, geografijos mokytoja.

Dalyvauja visa progimnazijos bendruomenė

TARPTAUTINIS PROJEKTAS

„TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTOS PEDAGOGIKOS STIPRINIMAS“

Tarptautinis projektas „Technologijomis grįstos pedagogikos stiprinimas“ (MENTEP), kuriame projekto partnerio teisėmis dalyvauja Ugdymo plėtotės centras, įsibėgėja.

Projektu siekiama padidinti mokytojų, gebančių inovatyviai taikyti IKT ugdyme, skaičių; stiprinti IKT integravimą į mokymą ir mokymąsi; padėti mokytojams sustiprinti savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus; skatinti didesnę atitiktį tarp ES ir nacionalinių požiūrių į technologijomis grįsto mokymo kompetencijos vertinimą; stiprinti mokytojų profesionalumą. Projektą koordinuoja „European Schoolnet“ ir iš dalies finansuoja Europos Komisija.

Ugdymo plėtotės centras kartu su institucijomis iš 12 Europos šalių (Suomija, Norvegija, Kipras, Graikija, Prancūzija, Italija, Portugalija, Ispanija, Čekija, Estija, Slovėnija, Danija) dalyvauja kuriant internetinį įrankį, padėsiantį mokytojams įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją. Įrankis bus išverstas į kiekvienos dalyvaujančios šalies kalbą.

Siekiant išsiaiškinti įsivertinimo įrankio, kuriuo vėliau nemokamai galės naudotis visi Europos mokytojai, veiksmingumą, MENTEP projekto metu bus atliekamas didelio masto tyrimas 11 Europos šalių. Jame bus tiriama „Ar technologijomis grįsto mokymo įsivertinimo įrankis (TET-SAT) padeda mokytojams gerinti mokymui naudojamus skaitmeninius įgūdžius?“.

Projektas bus vykdomas 2016-2017 mokslo metais.

Dalyvauja 22 Dainų progimnazijos 5-8 klasėse dirbantys mokytojai.

Koordinatorė Roma Jarulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Respublikinis projektas „Sveikatiada“

Sveikatiada“ – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

Projekte dalyvauja priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių mokiniai.

 Projekto koordinatorė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Stonė.

 2016-2017 m. m. veiklos planas http://sveikatiada.lt/upload/files/Sveikatiados%20planas%202016-2017(1).pdf

2015-2016 m.m. projektai >>>

2014-2015 m.m. projektai >>>

2013-2014 m.m. projektai ->>>

2011-2012 m.m. projektai ->>>

2010-2011 m.m. projektai ->>>

2009-2010 m.m. projektai ->>>

Turite prisijungti jei norite komentuoti.