Mokytojo

vardas, pavardė

Kvalifikacinė

kategorija

Kabinetas

Elektroninis paštas

Papildomos pareigos

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Daiva Stonė vyresnioji mokytoja

124

daiva.stone@dainai.lt  

Pradinio ugdymo mokytojai

Jolanta Maziliauskienė

vyresnioji mokytoja

219

 jolanta.maziliauskiene@dainai.lt  
Lina Mateikienė

vyresnioji mokytoja

321

 lina.mateikiene@dainai.lt  
Rima Dilinskienė

mokytoja metodininkė

220

 rima.dilinskiene@dainai.lt  
Aldona Navickienė

mokytoja metodininkė

225

 aldona.navickiene@dainai.lt  
Rita Rinkūnaitė

mokytoja metodininkė

122

 rita.rinkunaite@dainai.lt  
Virginija Vaitkevičienė

mokytoja metodininkė

223

 virginija.vaitkeviciene@dainai.lt  
Irena Kazymirkienė

mokytoja metodininkė

323

 irena.kazymirkiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Rasa Viliuvienė

mokytoja metodininkė

121

 rasa.viliuviene@dainai.lt  
Rima Livonienė

mokytoja metodininkė

222

 rima.livoniene@dainai.lt  
Sigutė Jusiuvienė

vyresnioji mokytoja

326

 sigute.jusiuviene@dainai.lt  
Rasa Solovjovienė

vyresnioji mokytoja

218

 rasa.solovjoviene@dainai.lt  
Rasa Blekaitienė

mokytoja metodininkė

224

 rasa.blekaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Irena Povilauskienė

mokytoja metodininkė

123

 irena.povilauskiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
Laima Remeikienė

vyresnioji mokytoja

325

 laima.remeikiene@dainai.lt  
Silva Vaškevičienė

vyresnioji mokytoja

324

 silva.vaskeviciene@dainai.lt  
Audronė Jonaitienė

mokytoja metodininkė

317

 audrone.jonaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Birutė Kasparienė

mokytoja metodininkė

319

 birute.kaspariene@dainai.lt  
Neringa Vėlienė

vyresnioji mokytoja

119

 neringa.veliene@dainai.lt  

Lietuvių kalbos mokytojai

Inga Valeikienė

mokytoja metodininkė

205

 inga.valeikiene@dainai.lt  
Akvilė Pigulevičienė

mokytoja metodininkė

311

 akvile.piguleviciene@dainai.lt  
Andžela Valaikienė

mokytoja metodininkė

310

 andzela.valaikiene@dainai.lt  Metodinės grupės pirmininkė
Vijoleta Tolvaišienė

mokytoja metodininkė

309

 vijoleta.tolvaisiene@dainai.lt  

Užsienio kalbų mokytojai

Jūratė Valionienė (anglų)

vyresnioji mokytoja

212

 jurate.valioniene@dainai.lt  Mokinių tarybos veiklos koordinatorė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Aušra Ramanauskienė (anglų)

mokytoja metodininkė

302

 ausra.ramanauskiene@dainai.lt  
Kristina Bliūdžiuvienė (anglų)

mokytoja metodininkė

204

 kristina.bliudziuviene@dainai.lt  
Vilma Matuzevičienė (anglų)

vyresnioji mokytoja

217

 vilma.matuzeviciene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Danguolė Sinetar (anglų)

vyresnioji mokytoja

314

 danguole.sinetar@dainai.lt  
Inga Garlauskienė (anglų)

vyresnioji mokytoja

314

 inga.garlauskiene@dainai.lt  
Birutė Mačiūnienė (vokiečių)

vyresnioji mokytoja

308

 birute.maciuniene@dainai.lt  
Auksė Kravčenkienė (rusų)

mokytoja metodininkė

108

 aukse.kravcenkiene@dainai.lt Karjeros koordinatorė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykų mokytojai

Albina Eitutienė (matematikos)

mokytoja metodininkė

306

 albina.eitutiene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Edita Žitkevičienė (matematikos)

mokytoja metodininkė

211

 edita.zitkeviciene@dainai.lt  
Erika Janušienė (matematikos)

mokytoja metodininkė

304

 erika.janusiene@dainai.lt  
Daiva Ūsaitė (matematikos)

mokytoja metodininkė

216

 daiva.usaite@dainai.lt Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja
Giedrė Kielaitė (fizikos)

vyresnioji mokytoja

207

 giedre.kielaite@dainai.lt  
Vilma Jasevičienė (chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus)

mokytoja metodininkė

305

 vilma.jaseviciene@dainai.lt Veiklos stebėsenos poskyrio vedėja
Rita Karpušenkienė (gamtos ir žmogaus)

 mokytoja

214

 rita.karpusenkiene@dainai.lt Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
Jolita Kaupienė (informacinių technologijų)

mokytoja metodininkė

206, 213

 jolita.kaupiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja

Socialinių mokslų dalykų mokytojai

Valentina Volkovienė (etikos)

mokytoja metodininkė

  valentina.volkoviene@dainai.lt  
Laisva Jankauskienė (tikybos)

vyresnioji mokytoja

303

 laisva.jankauskiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Silva Petrušina (istorijos)

mokytoja metodininkė

210

 silva.petrusina@dainai.lt  
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė (geografijos)

mokytoja

  vaiko priežiūros atostogose  
Jūratė Grigaitytė-Mikienė (geografijos)

mokytoja

  gimdymo atostogose  
Loreta Kundrotienė (geografijos)

mokytoja metodininkė

308

loreta.kundrotiene@dainai.lt  
Renata Kulevičienė (geografijos)

vyresnioji mokytoja

308

renata.kuleviciene@dainai.lt  

Menų dalykų mokytojai

Marytė Ruzgytė (dailės)

mokytoja metodininkė

111

 maryte.ruzgyte@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Gitana Norvaišienė (muzikos)

vyresnioji mokytoja

303

 gitana.norvaisiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Ingrida Jonavičienė (muzikos)

vyresnioji mokytoja

110

 ingrida.jonaviciene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Indrė Šukytė (muzikos)

mokytoja

   indre.sukyte@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Gitana Petronaitienė (technologijų)

mokytoja

106

 gitana.petronaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Roma Jarulienė (technologijų)

mokytoja metodininkė

215

 roma.jaruliene@dainai.lt Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sandra Motuzaitė-Jurienė (technologijų)

 vyresnioji mokytoja

106

 sandra.m.juriene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
Diana Maciuvienė (šokio)

vyresnioji mokytoja

107

 diana.maciuviene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Indrė Šerpytienė (šokio)

mokytoja metodininkė

109

 indre.serpytiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Anatolijus Kavaliauskis (muzikos)

mokytojas ekspertas

301

 anatolijus.kavaliauskis@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytojas

Kūno kultūros mokytojai

Gražina Mickuvienė

mokytoja metodininkė

Sporto salė

 grazina.mickuviene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Edita Gapšienė (žmogaus saugos)

vyresnioji mokytoja

Sporto salė

 edita.gapsiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja