Mokytojo

vardas, pavardė

Kvalifikacinė

kategorija

Kabinetas Elektroninis paštas Papildomos pareigos
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Lideikienė mokytoja 124 rasa.lideikiene@dainai.lt  
Pradinio ugdymo mokytojai
Jolanta Maziliauskienė vyresnioji mokytoja 219  jolanta.maziliauskiene@dainai.lt  
Lina Mateikienė vyresnioji mokytoja 321  lina.mateikiene@dainai.lt  
Rima Dilinskienė mokytoja metodininkė 220  rima.dilinskiene@dainai.lt  
Aldona Navickienė mokytoja metodininkė 225  aldona.navickiene@dainai.lt  
Rita Rinkūnaitė mokytoja metodininkė 122  rita.rinkunaite@dainai.lt  
Virginija Vaitkevičienė mokytoja metodininkė 223  virginija.vaitkeviciene@dainai.lt  
Irena Kazymirkienė mokytoja metodininkė 323  irena.kazymirkiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Rasa Viliuvienė mokytoja metodininkė 121  rasa.viliuviene@dainai.lt  
Rima Livonienė mokytoja metodininkė 222  rima.livoniene@dainai.lt  
Sigutė Jusiuvienė vyresnioji mokytoja 326  sigute.jusiuviene@dainai.lt  
Rasa Solovjovienė vyresnioji mokytoja 218  rasa.solovjoviene@dainai.lt  
Rasa Blekaitienė mokytoja metodininkė 224  rasa.blekaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Irena Povilauskienė mokytoja metodininkė 123  irena.povilauskiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
Daiva Stonė vyresnioji mokytoja 324  daiva.stone@dainai.lt  
Aurelija Jurgutavičienė mokytoja 325 aurelija.jurgutaviciene@dainai.lt  Pailgintos grupės auklėtoja
Audronė Jonaitienė mokytoja metodininkė 317  audrone.jonaitiene@dainai.lt  
Birutė Kasparienė mokytoja metodininkė 319  birute.kaspariene@dainai.lt  
Neringa Vėlienė vyresnioji mokytoja 119  neringa.veliene@dainai.lt  Neformaliojo švietimo mokytoja
Inga Petrukonienė vyresnioji mokytoja 303 inga.petrukoniene@dainai.lt Pailgintos grupės auklėtoja
Lietuvių kalbos mokytojai
Inga Valeikienė mokytoja metodininkė 205  inga.valeikiene@dainai.lt  
Akvilė Pigulevičienė mokytoja metodininkė 311  akvile.piguleviciene@dainai.lt  
Andžela Valaikienė mokytoja metodininkė 310  andzela.valaikiene@dainai.lt  Metodinės grupės pirmininkė
Vijoleta Tolvaišienė mokytoja metodininkė 309  vijoleta.tolvaisiene@dainai.lt  
Užsienio kalbų mokytojai
Jūratė Valionienė (anglų) vyresnioji mokytoja 212  jurate.valioniene@dainai.lt  Mokinių tarybos veiklos koordinatorė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Aušra Ramanauskienė (anglų) mokytoja metodininkė 302  ausra.ramanauskiene@dainai.lt  
Kristina Bliūdžiuvienė (anglų) mokytoja metodininkė 204  kristina.bliudziuviene@dainai.lt  
Vilma Matuzevičienė (anglų) vyresnioji mokytoja 217  vilma.matuzeviciene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Danguolė Sinetar (anglų) vyresnioji mokytoja 314  danguole.sinetar@dainai.lt  
Inga Garlauskienė (anglų) vyresnioji mokytoja 314  inga.garlauskiene@dainai.lt  
Daiva Staniulytė (vokiečių) mokytoja metodininkė 308  daiva.staniulyte@dainai.lt  
Auksė Kravčenkienė (rusų) mokytoja metodininkė 108  aukse.kravcenkiene@dainai.lt Karjeros koordinatorė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykų mokytojai
Albina Eitutienė (matematikos) mokytoja metodininkė 306  albina.eitutiene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Edita Žitkevičienė (matematikos) mokytoja metodininkė 211  edita.zitkeviciene@dainai.lt  
Erika Janušienė (matematikos) mokytoja metodininkė 304  erika.janusiene@dainai.lt  
Daiva Ūsaitė (matematikos) mokytoja metodininkė 216  daiva.usaite@dainai.lt Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja
Giedrė Kielaitė (fizikos) vyresnioji mokytoja 207  giedre.kielaite@dainai.lt  
Vilma Jasevičienė (chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus) mokytoja metodininkė 305  vilma.jaseviciene@dainai.lt Veiklos stebėsenos poskyrio vedėja
Rita Karpušenkienė (gamtos ir žmogaus)  mokytoja 214  rita.karpusenkiene@dainai.lt Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
Jolita Kaupienė (informacinių technologijų) mokytoja metodininkė 206, 213  jolita.kaupiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Ričardas Gečas

(informacinių technologijų)

mokytojas metodininkas   gecasricardas@gmail.com Neformaliojo švietimo mokytojas
Socialinių mokslų dalykų mokytojai
Irma Žemaitienė (etikos) mokytoja metodininkė   irma.zemaitiene@dainai.lt  
Laisva Jankauskienė (tikybos) vyresnioji mokytoja 303  laisva.jankauskiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Ramūnė Gedminienė (istorijos) mokytoja metodininkė 210  ramune.gedminiene@dainai.lt  
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė (geografijos) mokytoja  308 aistek@dainai.lt  
Menų dalykų mokytojai
Marytė Ruzgytė (dailės) mokytoja metodininkė 111  maryte.ruzgyte@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Gitana Norvaišienė (muzikos) vyresnioji mokytoja 303  gitana.norvaisiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Ingrida Jonavičienė (muzikos) vyresnioji mokytoja 110  ingrida.jonaviciene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Indrė Šukytė (muzikos) mokytoja    indre.sukyte@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Gitana Petronaitienė (technologijų) mokytoja 106  gitana.petronaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Roma Jarulienė (technologijų) mokytoja metodininkė 215  roma.jaruliene@dainai.lt Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sandra Motuzaitė-Jurienė (technologijų)  mokytoja metodininkė 106  sandra.m.juriene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
Diana Maciuvienė (šokio) vyresnioji mokytoja 107  diana.maciuviene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Indrė Šerpytienė (šokio) mokytoja metodininkė 109  indre.serpytiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Anatolijus Kavaliauskis (muzikos) mokytojas ekspertas 301  anatolijus.kavaliauskis@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytojas
Kūno kultūros mokytojai
Gražina Mickuvienė mokytoja metodininkė Sporto salė  grazina.mickuviene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Edita Gapšienė (žmogaus saugos) vyresnioji mokytoja Sporto salė  edita.gapsiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoj