Vadovai

 Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo kokybės vadyba). Biologijos mokytoja metodininkė.

114  kabinetas, tel. nr. (8 41) 55 27 51, el. paštas: asta.vaiciuniene@dainai.lt

Gyvenimo aprašymas >>>

 Direktorės pareigybės aprašymas>>>

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ūsaitė

 

Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų vyresnioji  mokytoja.

216  kabinetas, darbo tel. nr. (8 41) 552751, el. paštas: daiva.usaite@dainai.lt
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

 

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

214  kabinetas, darbo tel. nr. (8 41) 552751 el. paštas: rita.karpusenkiene@dainai.lt
Pradinio ugdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Kristina Kondrotienė

122 kabinetas, darbo tel. nr. (8 41) 552751,  el. paštas: kristina.kondrotiene@dainai.lt
Pareigybės aprašymas>>>