Vadovai

 Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė

Direktorės  2019 m. veiklos užduotys

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo kokybės vadyba). Biologijos mokytoja metodininkė.

114  kabinetas, tel. nr. (8 41) 55 27 51, el. paštas: asta.vaiciuniene@dainai.lt

Gyvenimo aprašymas >>>

 Direktorės pareigybės aprašymas>>>

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ūsaitė

 

Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų vyresnioji  mokytoja.

216  kabinetas, darbo tel. nr. (8 41) 552751, el. paštas: daiva.usaite@dainai.lt
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

 

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

214  kabinetas, darbo tel. nr. (8 41) 552751 el. paštas: rita.karpusenkiene@dainai.lt
Pradinio ugdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Kristina Kondrotienė

122 kabinetas, darbo tel. nr. (8 41) 552751,  el. paštas: kristina.kondrotiene@dainai.lt
Pareigybės aprašymas>>>

Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė

Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė

201  kabinetas, darbo tel. nr. (8 41) 552751,

el. paštas: laura.pikeliene@dainai.lt

Pareigybės aprašas>>>