Vadovai

 Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė

Direktorės  2019 m. veiklos užduotys

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo kokybės vadyba). Biologijos mokytoja metodininkė.

114  kabinetas, tel. (8 41) 55 27 51, el. paštas asta.vaiciuniene@dainai.lt

Gyvenimo aprašymas >>>

 Direktorės pareigybės aprašymas>>>

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ūsaitė

 

Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų vyresnioji  mokytoja.

216  kabinetas, tel.  (8 41) 55 27 51, el. paštas daiva.usaite@dainai.lt
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

 

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Rita Karpušenkienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

214  kabinetas, tel. (8 41) 55 27 51, el. paštas rita.karpusenkiene@dainai.lt
Pradinio ugdymo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Kristina Kondrotienė

112 kabinetas, tel. (8 41) 55 27 51,  el. paštas kristina.kondrotiene@dainai.lt
Pareigybės aprašymas>>>

Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė

Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė

201 kabinetas, tel.  (8 41) 55 27 51, el. paštas laura.pikeliene@dainai.lt

Pareigybės aprašas>>>