UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

Mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi  2017 m. rugpjūčio 31 d.

     Ugdymo procesą baigia:

PUG, 1-5 klasių mokiniai – 2017 m. gegužės 30 d.;

6–8  klasių mokiniai – 2017 m. birželio2 d.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d.;

antras pusmetis:

PUG.1-5 kl. mokiniams 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. gegužės 30 d.;

6–8 klasių mokiniams – 2017 m. sausio 20 d. – 2017 m. birželio 2 d.  

Pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokos trukmė: 1 klasėse – 35 min. 2-8 klasėse – 45 min.

Pamokų laikas:

1p. 8.00 – 8.45;

2p. 8.55 – 9.40;

3p. 9.50 – 10.35;

4p. 10.55 – 11.40;

5p. 12.00 – 12.45;

6p. 12.55 – 13.40;

7p. 13.50 – 14.35.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją neatvyksta 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų: progimnazijos teritorijoje, plaukimo baseine, Šiaulių profesinio rengimo centre, Šiaulių viešosios bibliotekos „Aido“ filiale, Šiaulių meteorologijos stotyje, Šiaulių universiteto botanikos sode, Šiaulių apskrities P.Višinskio Amerikos bibliotekoje, Šiaulių dailės galerijoje, Šiaulių galerijoje „Laiptai“ ir kt.