Ugdymo proceso organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

 

Mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi  2019 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesą baigia:

  1. PUG, 1–4 klasių mokiniai – 2019 m. birželio 7 d.;
  2. 5–8 klasių mokiniai – 2019 m. birželio 21 d.

 Ugdymo proceso trukmė:

  1. PUG, 1-4 klasių mokiniams – 35 savaitės;
  2. 5-8 klasių mokiniams – 37 savaitės;

        Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pirmas pusmetis: 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.;

 Antras pusmetis: PUG ir 1-4 klasių mokiniams 2019 m. vasario 1 d. –2019 m. birželio 7 d., 5-8 klasių mokiniams 2019 m. sausio 28 d. – 2019 m. birželio 21 d.

Pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokos trukmė: 1 klasėse – 35 min. 2-8 klasėse – 45 min.

Pamokų laikas:

                                                    1p. 8.00 – 8.45

                                                    2p. 8.55 – 9.40

                                                    3p. 9.50 – 10.35

                                                    4p. 11.00 – 11.45

                                                    5p. 12.05 – 12.50

                                                    6p. 13.00 – 13.45

                                                    7p. 13.55– 14.40

 

              Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją neatvyksta 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

              Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų: progimnazijos teritorijoje, plaukimo baseine, Šiaulių profesinio rengimo centre, Šiaulių viešosios bibliotekos „Aido“ filiale, Šiaulių meteorologijos stotyje, Šiaulių universiteto botanikos sode, Šiaulių apskrities P.Višinskio Amerikos bibliotekoje, Šiaulių dailės galerijoje, Šiaulių galerijoje „Laiptai“ ir kt.

2017-2018 m. m. ugdymo organizavimo naujovės:  į mokomuosius dalykus ir popamokinę veiklą integruojama „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“; organizuojamos judriosios pertraukos (po 3 ir 4 pamokų); visa bendruomenė vykdys „Smurto ir patyčių prevencijos programą“; įvestas karjeros specialisto etatas; organizuojama paailgintos dienos grupė pradinių klasių mokiniams.