1977 m. įkurta Šiaulių XV vidurinė mokykla. Pirmasis mokyklos direktorius – Julius Vainauskas vadovavo mokyklai iki 1983 metų.

Nuo 1983 m. mokyklai vadovauja Viktoras Varanavičius.

1995 m. mokyklai suteiktas Dainų vidurinės mokyklos vardas.

1995 m. mokykloje pradėtas vykdyti sustiprintas anglų kalbos mokymas.

2000 m. mokykloje pradėtas profilinis mokymas 11-12 klasėse. Mokiniams siūlėme realinį ir humanitarinį profilius, tiksliųjų, socialinių mokslų, ekonominių, šiuolaikinių kalbų, informacinių technologijų pakraipas.

Mokykloje vykdomas pagilintas anglų kalbos mokymas.

Nuo 2006-2007 m. m. vidurinio ugdymo programos buvo individualizuojamos.

2002 m., mokyklai švenčiant 25-rių metų jubiliejų, buvo atidarytas mokyklos muziejus.

Nuo 2007-2008 m. m., vadovaujantis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planu, mokykla nebeformavo 9-ųjų klasių.

2009-2010 m. m. mokyklą baigė 32-oji (paskutinė) abiturientų laida.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo Šiaulių Dainų pagrindine mokykla.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. pasikeitė mokyklos statusas – ji tapo Dainų progimnazija.

Nuo 2012 m., vadovaujantis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planu, prie Dainų progimnazijos prijungta Dainų pradinė mokykla.

Nuo 2009 m. iki 2016 m. sausio 1 d. progimnazija vykdė keturias neformaliojo vaikų švietimo programas: audiovizualinio meno studijos „Naujųjų medijų mokykla“, šiuolaikinio šokio studijos „Kosmėja“, liaudiškų šokių studijos „Šermukšnėlė” ir pučiamųjų instrumentų brass band „Dainai”.

Turite prisijungti jei norite komentuoti.