RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA „SĖKMĖS ASPEKTAI ORGANIZUOJANT PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROCESĄ“

Spalio 28 d. Šiaulių Dainų progimnazija ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras  pakvietė respublikos mokytojus dalyvauti respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Sėkmės aspektai organizuojant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą“, kuri vyko virtualioje aplinkoje Zoom. Konferencijos tikslas – atrasti ugdymo proceso sėkmės aspektus, kurie užtikrintų efektyvesnį mokymą(si) organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Džiaugiamės, kad konferencijoje dalyvavo daugiau nei 90 pedagogų iš visos šalies: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Raseinių, Šakių, Radviliškio, Anykščių, Ukmergės, Rietavo, Akmenės, Panevėžio, Tauragės, Plungės, Kėdainių, Šiaulių miestų ir rajonų. Buvo išklausyti net 28 pranešimai. Konferencijos dalyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi ir analizavo efektyvaus mokymo(si) sėkmės istorijas.

Sveikindama gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius, progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė atkreipė dėmesį į sutelktą puikų pranešėjų būrį, pasidžiaugė aktualia konferencijos tema. Kalbėjo, kad labai svarbu savo dėmesį fokusuoti į sėkmės aspektus ugdymo(si) procese ir palinkėjo išbandyti praktikoje įvardytas sėkmingo ugdymo(si) istorijas.

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė Jolanta Lembertienė taip pat pasveikino visus konferencijos dalyvius, pasidžiaugė pedagogų bendravimu ir bendradarbiavimu bei gerosios patirties sklaida, susirinkusius patikino, jog Dainų progimnazija – tai mokykla, kuri kuria besimokančią bendruomenę ne vienerius metus.

Naujomis įžvalgomis konferencijos dalyvių kompetencijas praturtino plenarinio posėdžio lektorės Laima Tomėnienė ir Renata Kielaitė, skaičiusios pranešimą ,,Vaiko individualumo pripažinimas – viena iš sėkmingo mokymosi prielaidų“.

Konferencijoje tikrai netrūko gerosios patirties sklaidos. Čia naujų įžvalgų įgijo tiek  priešmokyklinio ugdymo pedagogės, tiek pradinių klasių mokytojos. Visi konferencijos  pranešimai buvo informatyvūs, įvairūs savo turiniu, pateikta išties daug vertingų praktinių patarimų. Konferencijos pranešėjai kalbėjo apie tai, kad patyriminės veiklos gamtoje mokiniams naudingos, nes vaikai ne tik gali paliesti, pabandyti, bet ir užuosti, pajusti, įsiklausyti. Grynas oras aktyvina norą domėtis ir padeda patirti pažinimo jausmą. Patyriminio ugdymo veikla grindžiama sąveika ir partneryste, sudaromos galimybės mokiniui patirti sėkmę, atskleidžia visai kitokį mokytojo ir mokinio santykį: jie tampa partneriais, o pamoka  – ,,be sienų“. Visi pritarė, kad labai svarbu ieškoti naujų bendravimo su šeima formų. Sėkmingas tėvų įtraukimas į ugdymo procesą per neformalias veiklas arba edukacijas stiprina klasės bendruomenę, suteikia tėvams galimybę prisidėti prie paties ugdymo. Šiuolaikinių technologijų naudojimas mokymo procese skatina mokinius savarankiškai mokytis, norą bendrauti, bendradarbiauti bei padeda įsisavinti žinias. Pamokos tampa patrauklesnės, įdomesnės.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams, klausytojams ir tikimės, kad konferencijoje išgirstos žinios pravers pedagogų praktikoje.

 Informaciją parengė pradinio ugdymo mokytojos Neringa Vėlienė ir Rasa Blekaitienė