Tarptautinė programa „Zipio draugai“ priešmokyklinėse grupėse

Šiais mokslo metais PUG-1, PUG-2 grupės dalyvauja Tarptautinėje emocinių ir elgesio problemų prevencijos programoje „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 6-7 metų vaikams išsiugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės. Viena iš pagrindinių „Zipio draugų“ principų – vaikas turi išmokti pats rasti tinkamus sprendimus. Tik tada, kai vaikui leidžiama pačiam ieškoti tinkamų išeičių, jis tampa savarankiškesnis ir laikui bėgant jau sugeba reikiamą sprendimą rasti ir tada, kai greta nėra galinčio padėti suaugusiojo.

Informaciją parengė: priešmokyklinio ugdymo mokytojos S. Karaveckienė, J. Milašauskienė