Pažinimo džiaugsmas ateina per patyriminę veiklą

Teigiama, jog žmogaus atmintis fiksuoja tas patirtis, kurios sukelia emocijas. Kitaip tariant, geriau įsimename tas žinias, kurios pateikiamos ne vien tik „sauso“ vadovėlio skaitymo – dėstymo būdu, bet ir mokantis per patirtį ir jos refleksiją.

Todėl Šiaulių Dainų progimnazijos 5-tokams gamta ir žmogus pamokos vyksta per patyriminę veiklą. Pamokų metu patys tyrinėja, stebi. Sužinoję, kad norint  tapti tikru jaunuoju tyrinėtoju, reikia mokėti kelti klausimus, formuluoti hipotezę, rinkti duomenis, tikrinti, ar spėjimas teisingas, ar ne ir aišku formuluoti išvadas, patys  bandė „slaptuoju rašalu” rašyti laiškus savo klasės draugams. Prieš atliekant eksperimentą, mokiniai formulavo hipotezę, po to atlikto įvairius bandymus, kol pamatė ką parašė vieni kitiems. Baigę eksperimenuoti turėjo suformuluoti išvadas ir palyginti ar iškleta hipotezė pasitvirtino ar ne.

Juk vaikai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties, savo mažų atradimų ir eksperimentų.

Gamta ir žmogus mokytoja Giedrė Kielaitė