Dainų progimnazijos aštuntokai svečiavosi „Romuvos“ gimnazijoje

Dainų progimnazijos aštuntokai lapkričio 27 d. lankėsi „Romuvos“ gimnazijoje ir susipažino su mokyklos aplinka, išklausė direktoriaus Vytauto Giedraičio taiklias karjeros valdymo gaires, susitiko su mokinių savivaldos nariais, dalyvavo gimnazijos specialistų vestuose socialinio-emocinio ir karjeros ugdymo užsiėmimuose. Po to ėjo į mokytojų dalykininkų pamokas, kuriose tobulino kalbines (lietuvių ir anglų k.), matematikos, fizinio aktyvumo, socialines-pilietines (istorijos, etikos), kūrybines (teatro ir muzikos) kompetencijas.

Pagarbiai dėkojame „Romuvos“ gimnazijos bendruomenei už įdomias veiklas ir šiltą priėmimą.

Karjeros konsultantė Elmyra Damonskienė