Šiaulių Dainų progimnazijos  5-okai vykdo mokyklinį projektą „Draugiška aplinka ir aš“

Senovės romėnai gyveno šūkiu: „Duonos ir žaidimų“. Šis šūkis, pridėjus dar ir norą mokytis, ypač tinka  vaikams.

Jau antri metai progimnazijoje, vykdomas projektas „Draugiška aplinka ir aš“. Šio projekto tikslas – aplinkosauginis švietimas, orientuojas į praktinę gamtosauginę veiklą.

Tokia veikla ugdo mokinių  kūrybiškumą, saviraišką, supratimą apie gamtos apsaugą.

Projektas vykdomas keliais etapais. Pirmasis etapas – susipažinimas su aplink mus esančiais augalais, stebėjimas, kaip jie „ruošiasi“ žiemoti, rudeninių puokščių kūrimas.

Antrasis etapas – pamoka už mokyklos ribų, Šiaulių universiteto Stasio Gliaudžio gamtos muziejuje.

Tokio pobūdžio projektai leidžia mokiniams įsitraukti į praktinę kūrybinę veiklą, patirti atradimo ir kūrybingumo skleidimosi džiaugsmą, ugdytis gebėjimą viešai pristatyti atliktą projektą.

                                                       Gamta ir žmogus mokytoja Giedrė Kielaitė