RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,STEAM GEBĖJIMŲ UGDYMO GALIMYBĖS IR PATIRTYS AUGINANT MOKINIO ASMENYBĘ“

             Daugiau nei šimtas dvidešimt mokytojų iš Klaipėdos, Akmenės, Rokiškio, Vilkaviškio, Raseinių, Joniškio, Mažeikių, Radviliškio, Kelmės bei Šiaulių gimnazijų ir progimnazijų spalio 29 d. dalyvavo Dainų progimnazijos respublikinėje mokytojų metodinėje – praktinėje konferencijoje ,,STEAM gebėjimų ugdymo galimybės ir patirtys auginant mokinio asmenybę“, kurią pradėjo dailės mokytojos metodininkės Marytės Ruzgytės parengtas pranešimas – mokinių pasirodymas  „Performansai. Šviesos, vaizdo, garso integralus pritaikymas erdvėje“. Sveikindama konferencijos dalyvius progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasidžiaugė gausiu būriu klausytojų, pranešėjų ir pastebėjo temos aktualumą visiems mokytojams. Tai rodo pranešėjų gausa (5 pranešiami plenariniame posėdyje ir 34 pranešimai grupėse). Šiaulių m. savivaldybės švietimo centro metodininkė Jolanta Lembertienė pasidžiaugė Dainų progimnazija, kuri yra atvira naujovėms, idėjoms, ir tuo, kad čia dirbantys mokytojai profesionalai dalinasi patirtimi. BMK Edukacinių sprendimų skyriaus vadovas Rimantas Mačernis savo pranešime „STE(A)M XXI amžiuje“ pastebėjo, kad dabartiniai mokiniai ir ateities darbuotojai turi turėti platų požiūrį: ne tik gebėti greitai, lengvai rasti informaciją, bet ją analizuoti, pritaikyti. Vytautas Žalys, Šiaulių valstybinės kolegijos informatikos inžinerijos katedros docentas, pasidžiaugė Šiaulių gimnazijų mokiniais, kurie yra kūrybiški, inovatyvūs ir žingeidūs, pasidalino idėjomis, kaip galima sujungti garsą, vaizdą ir kitas medijas, pristatė mokinių sukurtus darbus. Šiaulių universiteto Studijų prorektorė, Edukologijos instituto docentė Renata Bilbokaitė pasidalino mintimis, kaip praverti vaiko gelmę. Negalime išmokti mylėti iš knygų, tai turime patirti. Dalykų integracijos prasmė ir yra ta, kad turėdami žinių mokiniai gali pritaikyti ir pamatyti jų naudą. Akmenės gimnazijos biologijos ir chemijos mokytoja Laima Zdanavičienė pastebėjo, kad patyriminis mokymas ir mokymasis turi būti lengvas, kūrybiškas, kokybiškas.

           Darbo grupėse pranešėjai pristatė praktines veiklas ir pasidalino įžvalgomis, kurias pastebėjo patyriminio ugdymo metu dirbdami su įvairaus amžiaus vaikais – nuo priešmokyklinuko iki gimnazisto. Buvo pristatytas mokomasis žaidimas Geocaching, kuris yra puiki priemonė STEAM aktyviai veiklai plėtoti. Mokytojai teigia, kad praktinė, eksperimentinė veikla asmenybei suteikia galimybę teisingai vertinti save nuolat besikeičiančiame moderniame pasaulyje. Pranešimuose buvo akcentuojama, kad STEAM veikla apima įvairialypę mokymosi aplinką. Mokytojai pasidalino įgyta patirtimi ir idėjomis iš ERAZMUS+ projekto “Case”, kalbėjo apie projektinėje veikloje taikomą metodą “Mokslas per meną”, apie mokykloje įkurtą bandymų ir eksperimentų centrą, kuriame pradinių klasių mokiniai susipažįsta su pasaulio elementais, tampa smalsesni, aktyvesni, kritiškiau mąstantys. Apžvelgė lauko pedagogikos idėją ikimokykliniame ugdyme, iškėlė pagrindinius jos principus, palygino skirtumus tarp lauko pedagogikos ir ugdymo lauke. Pristatytas leidinys “PYKŠT IR POKŠT eksperimentai. Matematika 3-5 metų vaikams”. Mokytojai savo praktine veikla parodė, kaip lietuviškos tradicijos yra puikus pamatas šiuolaikiniam integraliam, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą ir pritaikymą nukreiptam ugdymui, pasakojo apie didžiausią iššūkį – NORĖTI, apie motyvaciją kurti ir ieškoti.

          Apibendrinant konferenciją galima teigti, kad pranešimuose patvirtino kinų filosofo Konfucijaus mintį “Pasakyk man ir aš pamiršiu. Parodyk man ir gal prisiminsiu. Įtrauk mane ir aš suprasiu”.

          Dėkojame visiems, dalyvavusiems konferencijoje, ir tikime, kad išgirstos mintys, idėjos bus pritaikytos praktikoje.

Informaciją parengė matematikos mokytoja metodininkė, konferencijos organizatorė Albina Eitutienė

RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,STEAM GEBĖJIMŲ UGDYMO GALIMYBĖS IR PATIRTYS AUGINANT MOKINIO ASMENYBĘ“