Karjeros žvalgytuvės: ar tinka dainietėms lopšelio darželio auklėtojos profesija?

Prasidėjus mokslo metams dainietės suskubo matuotis ne tik mokyklinę uniformą, bet ir lopšelio darželio auklėtojos profesiją. Labiausiai ji tiko net kelis kartus besilankiusioms profesiniam veiklinimui Šiaulių lopšelyje darželyje „Pupų Pėdas“ 7b kl. mokinėms: Alubickytei Viltei, Kunakinai Emai, Balčiūnaitei Austėjai, Pėželytei Kornelijai, Pikūnaitei Viltei,  Stankutei Miglei, Tamošaitytei Viktorijai, Tautkutei Eimilei, kurios padėjo aprengti ir sušukuoti vaikučius, skaitė pasakaites, žaidė ir lepino dėmesiu.  7a kl. mokinėms Poškevičiūtei Rūtai ir Šambarytei Redai vykdyti profesinį veiklinimą Šiaulių lopšelyje darželyje „Salduvė“ buvo įdomu, bet „pasikabinti darželio auklėtojos profesijos uniformą į savo karjeros spintą“ nesirinktų, kad ir kaip darželio auklėtiniai beprašė apsilankyti dažniau ir pildyti ikimokyklinukų pratybas drauge.

Profesinio orientavimo konsultantė Elmyra Damonskienė