KRISTINA BLIŪDŽIUVIENĖ – ŠIAULIŲ MIESTO 2019 METŲ MOKYTOJA

Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė didžiuojasi anglų kalbos mokytoja metodininke Kristina Bliūdžiuviene – Šiaulių miesto 2019 metų mokytoja!

Kristina Bliūdžiuvienė darbšti, kūrybinga, atvira naujovėms, aktyvi bendruomenės narė, gebanti sėkmingai pritaikyti inovacijas ugdyme,  turinti didelę lyderystės potencialo raišką profesinio tobulinimosi, gerosios patirties sklaidos, komandinio darbo srityse.

 Mokytoja vadovauja ir veda pamokas progimnazijos Robotel Smart Class užsienio kalbų laboratorijoje, kuri pirmoji tokia įkurta Lietuvoje. Įgyta patirtimi dalijasi su progimnazijos, miesto bei šalies pedagogais  vesdama seminarus Šiaulių miesto bei šalies mokytojams. Organizuoja bei aktyviai dalinasi savo patirtimi respublikinėse metodinėse – praktinėse konferencijose.

Reikšmingas mokytojos indėlis rašant tarptautinius Nordplus Junior šiaurės šalių projektus, iki šių metų laimėti 4 projektai. Vykdydama tarptautinę projektinę veiklą mokytoja įtraukia progimnazijos bendruomenę į įvairias veiklas, taip skatindama mokinių, tėvų  bei mokytojų bendradarbiavimą, aktyvumą bei iniciatyvumą.

Kristina Bliūdžiuvienė sėkmingai ruošia mokinius olimpiadoms, konkursams. Kiekvienais metais mokytoja  yra anglų kalbos olimpiadų, konkursų užduočių sudarytoja, konkursų organizatorė bei vertintoja.

Džiaugiamės mokytojos veikla ir pasiekimais.