Kūrybinių darbų konkurso ,,Margučiai“ laureatai

2019 metų balandžio mėnesį vyko Šiaulių apskrities mokinių kūrybinių darbų konkursas  „Margučiai“, kurį organizavo Salduvės progimnazija. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką, puoselėti tautodailės tradicijas, prisidėti prie kultūrinio paveldo išsaugojimo paminint Šv. Velykų šventę. Konkursui  buvo pateikti  100 dailės-technologijų ir 39 IT darbai.

Džiugu, kad  1–4 klasių  mokinių grupėje laureatais tapo Deimantė Markevičiūtė (3e kl., mokytoja  Rasa Solovjovienė)  ir Ignas Dragūnas (3c kl., mokytoja Lina Mateikienė) . Mokinių darbai įvertinti už originalumą ir dekoratyvumą kūrybiniame darbe,  kūrybišką technikų panaudojimą, kuriant nuotaikingą kompoziciją.

Informaciją parengė pradinių klasių mokytojos  Rasa Solovjovienė ir Lina Mateikienė