Dainų progimnazijos mokiniai – Šiaulių vyskupijos Jaunimo Atsinaujinimo  dienoje

Didelis būrys šaunių Dainų progimnazijos 8 kl. mokinių 2018 m.  spalio 27 d. dalyvavo Šiaulių vyskupijos Jaunimo Atsinaujinimo  dienoje ,,Būkite linksmi ir džiūgaukite“ (Mt  5, 12). „Saulės“ koncertų salėje renginio organizatorius Šiaulių vyskupas E. Bartulis  pasidžiaugė gausiu būriu jaunimo, linkėjo jiems būti drąsiems liudijant tikėjimą, su džiaugsmu priimti Bažnyčios skelbiamas tiesas bei išsaugoti vertybes.  Šiaulių meras  Artūras Visockas sveikino susirinkusį jaunimą ir kvietė būti drąsiems savo pašaukimo kelyje. Renginyje jaunimas dalyvavo įvairiuose teminiuose užsiėmimuose. Šiaulių Katedroje  Šv. Mišiose visus vienijo nuoširdi malda, kad Viešpats apdovanotų visus gausiomis savo malonėmis.

       ,,Gyvenimas – ne tik etika, bet ir susitikimas su Jėzumi Kristumi, mokančiu mus tikėti į Jį kaip turintį galią. Jis vienintelis turi galią atnaujinti pasaulį, tavo gyvenimą, šeimą, bendruomenę, atnaujinti visus.“ (Arkivyskupas Pedro Lopez Quitana)

 Informaciją  parengė tikybos mokytoja L. Jankauskienė