Šimtas žingsnių per Lietuvą

 Lietuva iškilmingai šventė Nepriklausomybės  šimtmečio  jubiliejų. Renginiai šiai istorinei datai pažymėti  vyksta ir toliau. Mūsų mokykloje vyko 7-8 klasių mokinių viktorina ,,100 žingsnių per Lietuvą“. Septintokai ir aštuntokai ieškojo atsakymų į jiems pateiktus klausimus iš  Lietuvos istorijos, literatūros, kultūros istorijos, geografijos bei kitų sričių. Mokiniai turėjo prisiminti, kas pirmasis Lietuvos olimpinis čempionas, kaip vadinasi filmas apie Darių ir Girėną, kokia upė išteka iš Platelių ežero ir pan. Tokios viktorinos ne tik lavina atmintį, patikrina mūsų erudiciją, bet ir  suteikia žinių, praplečia akiratį. Štai ne visi žinojo, o dabar galbūt įsidėmės, kad laikinieji pinigai po Nepriklausomybės atkūrimo 1991 m.  liaudyje buvo vadinamai ,,vagnorkėmis“ arba ,,žvėriukais“, kad Lietuvoje gyvena graužikai miegapelės, įrašytos į Raudonąją knygą, o didžiausias ežeras, esantis tik mūsų šalies teritorijoje, Dysnai, užima net 24 km.2plotą. Aktyviausi viktorinoje buvo 8c klasės mokiniai B.Danikauskas, V.Mickytė, 8b – G.Valionis, U.Vaitkutė, A.Vertelis.  Reikia tikėtis, kad daugelis viktorinos dalyvių  suprato: savo kultūros pažinimas padeda suvokti save kaip šios šalies pilietį,  padeda augti.

Lietuvių kalbos mokytoja Inga Valeikienė