Užsienio kalbų mokytojų respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Kūrybiškas inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymas užsienio kalbų pamokose“.

Vasario 22 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Kūrybiškas inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymas užsienio kalbų pamokose“. Mokytojai aptarė efektyvių užsienio kalbų strategijų, būdų bei metodų taikymą individualizuojant ugdymą, IKT naujovių, mobiliųjų įrenginių, virtualių mokymosi aplinkų bei atvirųjų švietimo išteklių taikymą. Pasidalino darbo patirtimi apie mokinių dalyvavimą mokyklos gyvenime, aptarė vykdomą projektinę, tiriamąją ir kūrybinę veiklas.

Informaciją parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė A. Ramanauskienė