20. Gruodis 2017 · Comments Off on Šiaulių Dainų progimnazijoje – akcija ,, Gerumu sušildyk“ · Tema: Naujienos

 Šiaulių Dainų progimnazijos 3 – 8 klasių mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Laisvos Jankauskienės bei muzikos mokytojos Ingridos Jonavičienės aplankė senelių ir vaikų globos namus, parodė jiems kalėdinį vaidinimą ,,Sužibo Betliejaus žvaigždė“, su meile ir nuoširdumu  dovanojo kalėdines giesmes ten gyvenantiems globotiniams. 3d ir 3e klasių mokiniai ir jų mokytojos Birutė Kasparienė, Neringa Vėlienė seneliams dovanojo pačių pagamintas atvirutes su gražiais palinkėjimais. Visą gruodžio mėnesį mokykloje vykusios akcijos ,,Gerumu sušildyk“ metu mokytojai, mokiniai, jų tėveliai gausiai aukojo įvairių daiktų, žaislų, maisto produktų, rūbų, knygų – visa tai padovanota aplankytiems vaikams globos namuose. Tikybos mokytoja nuoširdžiai dėkoja progimnazijos bendruomenei, administracijai, mokytojams, mokiniams, tėveliams už parodytą gerumą ir linki gražių, prasmingų ateinančių metų. Teprisipildo Jūsų širdys Kalėdinio džiaugsmo. Tegul kiekviena diena būna paženklinta iš Jūsų širdies trykštančios Meilės vieni kitiems gerumo darbais.

„Meilė – tai yra tai, kai tu gali dalintis.“

                                                         Informacija parengė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė

 

Komentuoti negalima.