PRIIMAME MOKINIUS Į PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS, PIRMŲJŲ IR PENKTŲJŲ KLASIŲ LAISVAS VIETAS

LAISVOS VIETOS KLASĖSE 2017-2018 M.M.

Klasės Planuota priimti mokinių Gauta prašymų iki 2017-05-01 Laisvos vietos
Priešmokyklinio ugdymo grupė 20 17 3
1 klasė 120 97 23
5 klasė 100 84 16

 

                      Informacija parengta 2017 m. gegužės 4 d.