Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Mokinių gamtamokslinio, matematinio, menų ir skaitmeninio raštingumo (STEAM) ugdymas“

Švietimo bendruomenėje vis dažniau vartojamos sąvokos: STEAM veiklos, STEAM kryptis, STEAM neformalusis vaikų švietimas, STEAM mokyklos, STEAM mokyklų tinklas. Akcentuojama, jog svarbu didinti mokinių domėjimąsi STEAM mokslais bei rengti XXI amžiaus mokytojus, turinčius STEAM ugdymui aktualias kompetencijas.

Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė, aktyviai dalyvaudama STEAM kompetencijų ugdyme, 2017 m. lapkričio 3 d. organizavo respublikinę mokytojų metodinę – praktinę konferencija „Mokinių gamtamokslinio, matematinio, menų ir skaitmeninio raštingumo (STEAM) ugdymas“. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, kaip mokinių STEAM ugdymas vykdomas Lietuvos mokyklose.

Konferencijos metu aptarta asmens ūgtis ir mokymosi motyvacija STEAM ugdyme, kaip IKT aplinkos ugdo asmenybę, kokios galimos STEAM projektinės veiklos ir jų galimybių plėtojimas aukštojo mokslo įstaigose, matematikos, IT ir inžinerijos integravimas, ugdant mokinių gebėjimus ir skatinant mokymosi motyvaciją, kokios socialinės kompetencijos ugdomos gamtamoksliniame ugdyme, kaip integruojamos matematikos ir biologijos pamokos STEAM kontekste.

Kaip STEAM ugdyme vystomas mokinių kūrybiškumas bei techninė kūryba, buvo galima susipažinti analizuojant stendinius pranešimus: „Modeliavimas iš gamtinės medžiagos“, „Inžinerinio mąstymo ugdymas per technologijų pamokas vykdomus projektinius darbus“, „Ekologinio sąmoningumo ir kūrybiškumo ugdymas“ ir „ Gamtos atradimai mokinių akimis“.

STEAM ugdymas gali būti vykdomas ne tik tradicinėje erdvėje (klasėje), bet ir už jos ribų. Juk šiuolaikinė mokykla – tai mokykla be sienų. Kaip kuriama tokia šiuolaikinė mokykla mokytojai ir dalijosi savo patirtimi – tai „Pamokos gamtoje – puiki kelionė po žinių pasaulį“, STEAM iniciatyva „Mano startas“ – virtuali edukacinė erdvė“.

Kaip ugdysime šiuolaikinį jaunimą, priklauso nuo mūsų pačių – nuo noro keistis, matyti plačiau, daryti geriau.

 

                                                 Informaciją parengė  fizikos mokytoja Giedrė Kielaitė