03. Gegužė 2017 · Comments Off on NMVA Šiaulių Dainų progimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita · Tema: Naujienos

2017 m. kovo 6-10 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdė progimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą. Pateikiame trumpą progimnazijos išorinio vertinimo ataskaitos ištrauką.

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji progimnazijos veiklos aspektai  

 1. Puikūs mokyklos pasiekimai ir pažanga (1.2.2. – 4 lygis).
 2. Išskirtinis mokymosi džiaugsmas (2.2.1. – 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis).
 3. Prasmingas ugdymo(si) integralumas (2.2.2. – 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis).
 4. Įdomios veiklos įvykiai ir nuotykiai (2.3.2. – 4 lygis).
 5. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka (3.1. – 4 lygis).
 6. Tikslingas mokymasis virtualioje aplinkoje (3.2.2. – 4 lygis).
 7. Tobulėjimą skatinanti lyderystė (4.1.2. – 4 lygis).
 8. Veiksminga mokyklos savivalda (4.1.3. – 4 lygis).
 9. Atsakingas veikimas kartu (4.2.1. – 4 lygis).
 10. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2.– 4 lygis).

Dainų progimnaziją verta pagirti už savitą elektroninę mokinių asmeninės pažangos stebėseną (3.1.1. – 4 lygis). 

Tobulintini progimnazijos veiklos aspektai

 1. Pasiekimų asmeniškumas pamokoje (1.2.1. – 3 lygis).
 2. Individualizavimas pamokoje (2.2.2. – 3 lygis).
 3. Savivaldumas mokantis (2.3.1. – 3 lygis).
 4. Mokymosi konstruktyvumas (2.3.1. – 3 lygis).
 5. Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys (2.4.1. – 3 lygis).

Visą Šiaulių Dainų progimnazijos išorinio vertinimo ataskaitą  galima rasti progimnazijos internetinėje svetainėje Veikla- Veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas

Progimnazijos direktorius

Komentuoti negalima.