Atvira integruota matematikos, fizikos ir IT pamoka „Tradiciniai (o gal ir ne) ilgio matavimo vienetai‘‘

Vasario 7 d. 7a klasėje vyko atvira integruota matematikos, fizikos ir IT pamoka  „Tradiciniai (o gal ir ne) ilgio matavimo vienetai‘‘

Pamokos metu septintokai pristatė pranešimus: Dominykas Kviklys – ,,Senovės ilgio matavimo vienetai“, Gerda Gintalaitė – ,,SI sistemos ilgio matavimo vienetai“. Mokiniai, pakartoję  ilgio matavimo vienetus bei sąryšius tarp jų, atliko praktinę užduotį.

Atskiri mokomieji dalykai suteikia mokiniams daug teorinių ir praktinių žinių, bet integruotos pamokos duoda dar daugiau naudos: leidžia sisteminti informaciją, sieti ją su praktine veikla, įvairina mokymąsi, efektyviai padeda priimti mokymo turinį, didina mokinių motyvaciją mokytis.

Informaciją parengė matematikos mokytoja Erika Janušienė, fizikos mokytoja Giedrė Kielaitė, informacinių technologijų mokytoja Jolita Kaupienė