Dainietės auklėjo „kiškučius“ lopšelyje-darželyje „Kregždutė“

Pirmąjį žiemos atostogų rytą vasario 17 dieną 6a klasės mokinės Viltė Bačiulytė ir Vytautė Daukšaitė praleido lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ grupėje „Kiškučiai“ it tikros auklėtojos, technologijų bei dainavimo mokytojos, linksmosios sporto trenerės, nes vaikučius mokė ir veidelius lipdyti, dėliones dėlioti, sportuoti, šokti ir dainuoti, globojo ir saugojo, net žaidė slėpynes drauge. Juk Viltės broliukas Bernardas yra grupės „Kiškučiai“ garbingas narys. Visi vaikučiai buvo laimingi pabendravę su jaunosiomis Dainų progimnazijos auklėtojomis, norėjo praleisti dar daugiau laiko įdomių veiklų sūkury. Grupė „Kiškučiai“ ypatinga: žingeidi, drausminga, stropi, saulėta ir miela kaip ir jų tikroji auklėtoja Rasa Jagminienė bei auklėtojos padėjėja Ilona Vengrienė.

Dėkojame lopšeliui-darželiui „Kregždutė“ už šiltą priėmimą, smagų ir prasmingą darbą.

                                                         Informaciją parengė karjeros konsultantė Elmyra Damonskienė