6-7 klasių mokslo metų užbaigimo šventė „Sveika, vasara!“

Birželio 5 dieną vyko 6-7 klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė. Visus susirinkusius pasveikino progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Roma Jarulienė, direktorius Viktoras Varanavičius ir įteikė padėkos raštus mokiniams už labai gerus mokymosi pasiekimus. Taip pat padėkomis apdovanoti tie šeštokai ir septintokai, kurie aktyviai dalyvavo įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose. Mokinius  pasveikino liaudiškų šokių studijos „Šermukšnėlė“ (vadovė I. Chotiašovienė) šokėjai, dovanodami  trankų šokį. 6b klasės mokinė Evelina Negrijūtė atliko muzikos kūrinį.

Šventę vedė 6a klasės mokiniai Ema Jarmolavičiūtė ir Einoras Bunga.

Renginį organizavo 6 klasių vadovės Sandra Motuzaitė Jurienė, Gitana Petronaitienė, Rasa Zalogaitė

6-7 klasių mokslo metų užbaigimo šventė „Sveika, vasara!“