Šiaulių miesto progimnazijų 5-8 klasių mokinių apskritojo stalo diskusija „Sėkmingas mokymasis – kelias į sėkmę“

2014 m. spalio 15 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko miesto progimnazijų 5-8 klasių mokinių apskritojo stalo diskusija „Sėkmingas mokymasis – kelias į sėkmę“.

Diskusijoje dalyvavo aktyvūs mokiniai ir jų klasių vadovai iš „Sandoros“, „Rasos“, „Romuvos“,  Salduvės, Gegužių ir Dainų progimnazijų. Dalyviai kūrybingai ir išradingai pristatė pranešimus, sukurtus filmukus, demonstravo įvairias fotografijas iš mokyklinio gyvenimo.

Apskritojo stalo diskusijoje mokiniai pabrėžė, kad sėkmė gyvenime lydi tą žmogų, kuris yra ryžtingas, iniciatyvus, nuolat stengiasi tobulėti, geba bendradarbiauti, vertina komandinį darbą. Dalyvių nuomone, jaunuoliai turėtų siekti aukštų mokymosi rezultatų ir užsibrėžtų tikslų, turėtų prasmingai gyventi ir įgyvendinti savo svajones.

Renginio organizatorės – Dainų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jarulienė ir mokytojos S. Petrušina, D. Zigmantaitė, A. Eitutienė, A. Pigulevičienė – dėkoja visiems apskritojo stalo diskusijos dalyviams bei džiaugiasi, kad auga jaunoji karta, gebanti sėkmingai mokytis ir nuoširdžiai bendrauti.

  Informaciją paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 8c klasės vadovė Akvilė Pigulevičienė 

Šiaulių miesto progimnazijų 5-8 klasių mokinių apskritojo stalo diskusija „Sėkmingas mokymasis – kelias į sėkmę“