Šiuolaikinio šokio festivalis „Į mano miestą suveda keliai…“

Antrus metus tęsiama graži tradicija, rudenį dovanoti miestui bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų šiuolaikinių šokių festivalį „Į mano miestą suveda keliai…“. Šiais metais į Šiaulių miestą keliai suvedė net šešiolika kolektyvų iš Mažeikių, Juodupės (Rokiškio raj.), Panevėžio, Šiaulių ir Šiaulių rajono.
Festivalio svečius ir Šiaulių miesto gyventojus pasveikino bei festivalį atidarė Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas. Kolektyvams linkėjo sėkmės bei džiaugėsi jų ir jų vadovų pasiekimais Šiaulių miesto vicemerė Danguolė Martinkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė JuzefaDamskienė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius.
Regis, visus dalyvių šokius vienijo vienas bendras žanras – šiuolaikinis šokis, tačiau kiekvienas kolektyvas išsiskyrė savo originalumu. Vieni žavėjo sušiuolaikinto folkloro motyvais, kiti – šešėlių teatro elementais, treti – į šokius įtraukė specialiuosius efektus ir stebino rūbų originalumu bei išskirtinumu.
Festivalis organizuotas įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo trumpalaikę programą „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą…“. Festivalį rėmė Šiaulių miesto savivaldybė ir seimo narys Arvydas Mockus, organizavo Šiaulių Dainų progimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Kunickaitė ir šiuolaikinio šokio studijos „Kosmėja“ vadovė Diana Maciuvienė.

Informaciją rengė neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Kunickaitė

Šiuolaikinio šokio festivalis „Į mano miestą suveda keliai...“