Elektroninis mokinio pažymėjimas

  1. Elektroninis mokinio pažymėjimas 1-ų ir 5-tų klasių mokiniams bei mokiniams, atvykusiems mokytis į progimnaziją ne iš Šiaulių miesto savivaldybės mokyklos, išduodamas nemokamai.
  2. Pametus, sugadinus mokinio pažymėjimą arba pakeitus mokyklą Šiaulių mieste naujas elektroninis mokinio pažymėjimas kainuoja 4 eurus.

Mokiniui pametus, sugadinus mokinio pažymėjimą arba pakeitus mokyklą Šiaulių mieste

mokinio tėvai (globėjai) užpildo prašymą dėl naujo elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo (prašymo forma) ir perveda 4 eur į Šiaulių Dainų progimnazijos sąskaitą.

 

Šiaulių Dainų progimnazija
įstaigos kodas 190532477
Sąskaita LT52 73000 101 6275 8718
Paskirtyje nurodyti:
už mokinio pažymėjimą
Vardenis Pavardenis, klasė