Priėmimo į progimnaziją sąlygos ir tvarka

Priėmimas į Šiaulių Dainų progimnaziją 2022⎯2023 m. m.


Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes


BENDRA INFORMACIJA

Visą informaciją apie mokinių priėmimą į Šiaulių Dainų progimnaziją teikia mokinių priėmimo komisijos nariai telefonu 868278916


Nuo 2023 m. kovo 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija per E-sistemą.

Nuoroda į elektroninę prašymų registravimo sistemą.

Nuoroda į Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės Švietimo skiltį.

Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti E-sistemoje. Kviečiame pažiūrėti trumpą E-sistemos pristatymą.

Progimnazijos teritorijoje gyvenančių mokinių priėmimas:

 Mokinių priėmimo komisija:

Daiva Ūsaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Daiva Stonė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja;

Laura Pikelienė, neformaliojo švietimo organizatorė;

Aurelija Jurgutavičienė, pradinio ugdymo mokytoja.


Priėmimas į 18 klases vyksta vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. Nr. T-16 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  ir Priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-43.


Progimnazijos aptarnavimo teritorija


Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis


Mokinių priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisijos darbo reglamentas