Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesą baigia:

1–4 klasių mokiniai – 2021 m. birželio 16 d.

5–8 klasių mokiniai – 2021 m. birželio 23 d.

Ugdymo proceso trukmė:
1–4 klasių mokiniams – 35 savaitės.
5–8 klasių mokiniai – 37 savaitės.
Mokiniams atostogos skiriamos:
  Prasideda Baigiasi Į progimnaziją
1–8 klasės – rudens 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-03
1–4 klasės – žiemos (Šv. Kalėdų) 2020-12-14 2021-01-03 2021-01-04
5–8 klasės – žiemos (Šv. Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05 2021-01-06
1–8 klasių – žiemos 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22
1–8 klasės – pavasario (Šv. Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 2021-04-12
1–4 klasės – vasaros 2021-06-17 2021-08-31  
5–8 klasės – vasaros 2021-06-24 2021-08-31  

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

  1. 1–8 klasėms I pusmetis: nuo 2020-09-01 iki 2021-01-29.
  2. 1–4 klasėms II pusmetis: nuo 2021-02-01 iki 2021-06-16.
  3. 5–8 klasėms II pusmetis: nuo 2021-02-01 iki 2021-06-23.

 

2020–2021 M. M. UGDYMO SIEKIAI

  • kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos tvarumo užtikrinimas;
  • kokybiško patirtinio, inovatyvaus ugdymo(si) organizavimas;
  • mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų mokinių socializacijai sudarymas.

 Oro temperatūrai progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20 °C ar žemesnei į progimnaziją gali nevykti 1–5 kl. mokiniai, esant minus 25 °C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse progimnazijos aplinkose, gali nevykti 1–8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas 1–8 kl. mokiniams. Progimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia konkrečios mokyklos aplinka.

Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų: progimnazijos teritorijoje, lauko klasėse, plaukimo centre „Delfinas“, Šiaulių profesinio rengimo centre, Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje, Šiaulių viešosios bibliotekos

„Aido“ , „Lieporių“ filialuose, Šiaulių meteorologijos stotyje, Šiaulių universiteto botanikos sode, Šiaulių dailės galerijoje, Šiaulių galerijoje „Laiptai“ ir kt.