Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metai prasideda:

2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga –  2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1–8 klasėms I pusmetis: nuo 2022-09-01 iki 2023-01-31

1–4 klasėms II pusmetis: nuo 2023-02-01 iki 2023-06-02

5–8 klasėms II pusmetis: nuo 2023-02-01 iki 2023-06-16

 

Ugdymo proceso trukmė:

1–4 klasių mokiniams – 175 (iš jų keturi šeštadieniai),
5–8 klasių mokiniams – 185 (iš jų keturi šeštadieniai) ugdymo dienos; 

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d
Vasaros atostogos 1–4 klasių mokiniams nuo 2023-06-05 iki 2023-08-31

Vasaros atostogos 5–8 klasių mokiniams nuo 2023-06-19 iki 2023-08-31