Istorija

Istorija

1977 m. įkurta Šiaulių XV vidurinė mokykla. Pirmasis mokyklos direktorius – Julius Vainauskas vadovavo mokyklai iki 1983 metų.

1983–2018 m. mokyklai vadovavo Viktoras Varanavičius.

Nuo 2018 m. spalio 15 d. mokyklai vadovauja Asta Vaičiūnienė.

1995 m. mokyklai suteiktas Dainų vidurinės mokyklos vardas.

1995 m. mokykloje pradėtas vykdyti sustiprintas anglų kalbos mokymas.

2000 m. mokykloje pradėtas profilinis mokymas 11–12 klasėse. Mokiniams siūlėme realinį ir humanitarinį profilius, tiksliųjų, socialinių mokslų, ekonominių, šiuolaikinių kalbų, informacinių technologijų pakraipas.

Mokykloje vykdomas pagilintas anglų kalbos mokymas.

Nuo 2006–2007 m. m. vidurinio ugdymo programos buvo individualizuojamos.

2002 m., mokyklai švenčiant 25-rių metų jubiliejų, buvo atidarytas mokyklos muziejus.

Nuo 2007–2008 m. m., vadovaujantis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planu, mokykla nebeformavo 9-ųjų klasių.

2009–2010 m. m. mokyklą baigė 32-oji (paskutinė) abiturientų laida.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo Šiaulių Dainų pagrindine mokykla.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. pasikeitė mokyklos statusas – ji tapo Dainų progimnazija.

Nuo 2012 m., vadovaujantis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planu, prie Dainų progimnazijos prijungta Dainų pradinė mokykla.

Nuo 2009 m. iki 2016 m. sausio 1 d. progimnazija vykdė keturias neformaliojo vaikų švietimo programas: audiovizualinio meno studijos „Naujųjų medijų mokykla“, šiuolaikinio šokio studijos „Kosmėja“, liaudiškų šokių studijos „Šermukšnėlė” ir pučiamųjų instrumentų brass band „Dainai”.

Šiaulių miesto 15-oji vidurinė mokykla įkurta 1977 metais, baigiant statyti pirmąjį iš keturių Dainų mikrorajono kvartalų. Šiaulių Dainų progimnazija iki 1995 m. vadinosi  Šiaulių 15-oji vidurinė mokykla, iki 2010 m. Šiaulių Dainų vidurinė mokykla, iki 2011 m. Šiaulių Dainų pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Šiauliuose.

2007-2007 m. mokykloje buvo sudaryta 30 mokyklos klasių, jose  mokėsi 724 mokinių. 2009-2010 m. mokyklos atnaujinimas tęstas. 2010 m. mokyklą baigė paskutinioji, 31-oji abiturientų laida. Sumažėjus moksleivių, 2010 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba mokyklą reorganizavo į pagrindinę, 2011 m. į progimnaziją, 2012 m. prie progimnazijos prijungtas Dainų pradinės mokyklos kolektyvas.

Nuo  1990 metais atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, keitėsi ir ugdymo įstaigos mokytojų bei mokinių veikla. Nuo 1994 m. mokykloje veikia skaitykla, 2000 m. m. mokykloje pradėtas profilinis mokymas pagal realinį ir humanitarinį profilius; tiksliųjų, socialinių mokslų, ekonominių, šiuolaikinių kalbų, informacinių technologijų pakraipas. Mokykloje sustiprintai mokoma anglų kalbos. 2001 m. įrengta internetinė skaitykla, kompiuterizuota biblioteka, 2002 m., įstaigai švenčiant 25 metų jubiliejų, atidarytas mokyklos muziejus.

Ugdymo įstaiga  vykdo priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programas. Įstaigos kodas 190532477, adresas Dainų 45, Šiauliai. Steigėjas Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Ugdymo įstaigos vadovai:

Julius Vainauskas (nuo 1977 m. iki 1983 m.)

Viktoras Varanavičius (nuo 1983 m. iki 2018 m.)

Asta Vaičiūnienė (nuo 2018 m.)

Įžymūs buvę progimnazijos mokiniai:

Mindaugas Bilius, Lietuvos Paralimpinio komiteto prezidentas

Irmantas Daraška, krepšininkas

Donatas Slanina, krepšininkas

Rolandas Janušas, muzikantas

Danielius Budrys, aktorius

Rolandas Dovydaitis, aktorius

PROGIMNAZIJOS HIMNAS

Iš raidžių versmės ir skaičių srauto
Mokykla, žinių taku vedi,
Mane, mažą žiedo pumpurą
Augini kasdien ir brandini.

Iš spalvų versmės ir garso virpesio
Mokomės pažint, atrast.
Audžiame margiausią raštą
Proto ir lakios minties.

Priedainis

Tu šviesa jaunų akių tamsoj,
Viltį, meilę ir tikėjimą apginsi. (2 kartus)
Tą krislelį knygoj kiekvienoj,
Išmintį Dainų mokykloje brandinsim.

Žodžiai: mokyklos bendruomenės, muzika: R. Stoškuvienė