Mokytojai

MOKYTOJAI 2021–2022 M.M.

Mokytojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybei (peržiūrėti)

Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Kabinetas Elektroninis paštas Papildomos pareigos
 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

Sandra Karaveckienė vyresnioji mokytoja 124 sandra.karaveckienė@dainai.lt
Justė Milašauskienė vyresnioji mokytoja 119 juste.milašauskiene@dainai.lt
Viktorija Citavičienė mokytoja 225 viktorija.citaviciene@dainai.lt
 

Pradinio ugdymo mokytojai

Jolanta Maziliauskienė vyresnioji mokytoja 219 jolanta.maziliauskiene@dainai.lt
Rasa Lideikienė mokytoja 324 rasa.lideikiene@dainai.lt
Lina Mateikienė vyresnioji mokytoja 321 lina.mateikiene@dainai.lt
Rima Dilinskienė mokytoja metodininkė 220 rima.dilinskiene@dainai.lt
Rita Rinkūnaitė mokytoja metodininkė 122 rita.rinkunaite@dainai.lt
Irena Kazymirkienė mokytoja metodininkė 323 irena.kazymirkiene@dainai.lt
Rasa Viliuvienė mokytoja metodininkė 121 rasa.viliuviene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Teresa Rickuvienė mokytoja metodininkė 222 jurate.ivaskiene@dainai.lt
Violeta Tamulienė mokytoja 317 violeta.tamuliene@dainai.lt
Rasa Solovjovienė vyresnioji mokytoja 218 rasa.solovjoviene@dainai.lt
Rasa Blekaitienė mokytoja metodininkė 224 rasa.blekaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Irena Povilauskienė mokytoja metodininkė 123 irena.povilauskiene@dainai.lt
Aurelija Jurgutavičienė vyresnioji mokytoja 325 aurelija.jurgutaviciene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Audronė Jonaitienė mokytoja metodininkė 326 audrone.jonaitiene@dainai.lt
Birutė Kasparienė mokytoja metodininkė 310 birute.kaspariene@dainai.lt
Neringa Vėlienė mokytoja metodininkė 223 neringa.veliene@dainai.lt
Inga Petrukonienė vyresnioji mokytoja 303 inga.petrukoniene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Jūratė Eirošienė mokytoja 318 jurate.eirošiene@dainai.lt
Reda Jaseliūnienė mokytoja 311 reda.jaseliuniene@dainai.lt
Virginija Vaitkevičienė mokytoja metodininkė 223 virginija.vaitkeviciene@dainai.lt VDM mokytoja
 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Inga Valeikienė mokytoja metodininkė 205 inga.valeikiene@dainai.lt
Akvilė Pigulevičienė mokytoja metodininkė 109 akvile.piguleviciene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Vijoleta Tolvaišienė mokytoja metodininkė 309 vijoleta.tolvaisiene@dainai.lt
Andžela Valaikienė mokytoja metodininkė 208 andzela.valaikiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
 

Užsienio kalbų mokytojai

Jūratė Valionienė (anglų k.) mokytoja metodininkė 212 jurate.valioniene@dainai.lt
Kristina Bliūdžiuvienė (anglų k.) mokytoja metodininkė 204 kristina.bliudziuviene@dainai.lt
Vilma Matuzevičienė (anglų k.) mokytoja metodininkė 217 vilma.matuzeviciene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Agnė Kuodienė (anglų k.) vyresnioji mokytoja 106C agne.kuodiene@dainai.lt 
Danguolė Sinetar (anglų k.) vyresnioji mokytoja 314 danguole.sinetar@dainai.lt
Daiva Staniulytė (vokiečių k.) mokytoja metodininkė 308 daiva.staniulyte@dainai.lt
Auksė Kravčenkienė (rusų k.) mokytoja metodininkė 108 aukse.kravcenkiene@dainai.lt
Sandra Bartkuvienė (anglų k.) mokytoja metodininkė 314 sandra.bartkuviene@dainai.lt
Aušra Ramanauskienė (anglų k.) mokytoja metodininkė 106C ausra.ramanauskiene@dainai.lt
 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykų mokytojai

Albina Eitutienė (matematikos) mokytoja metodininkė 306 albina.eitutiene@dainai.lt Metodinės grupės pirmininkė
Edita Žitkevičienė (matematikos) mokytoja metodininkė 211 edita.zitkeviciene@dainai.lt
Erika Janušienė (matematikos) mokytoja metodininkė 304 erika.janusiene@dainai.lt
Giedrė Kielaitė (fizikos, gamtos ir žmogaus) vyresnioji mokytoja 207 giedre.kielaite@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Vilma Jasevičienė (chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus) mokytoja metodininkė 305 vilma.jaseviciene@dainai.lt Veiklos stebėsenos poskyrio vedėja
Jolita Kaupienė (informacinių technologijų) mokytoja metodininkė 206 jolita.kaupiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Kristina Juodeikienė (informacinių technologijų, žmogaus saugos) vyresnioji mokytoja 209 kristina.juodeikiene@dainai.lt  Neformaliojo švietimo mokytoja
 

Socialinių mokslų dalykų mokytojai

Irma Žemaitienė (etikos) mokytoja metodininkė irma.zemaitiene@dainai.lt
Laisva Jankauskienė (tikybos) vyresnioji mokytoja 302 laisva.jankauskiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Ramūnė Gedminienė (istorijos) mokytoja metodininkė 210 ramune.gedminiene@dainai.lt
Sergejus Staponkus (istorijos) mokytojas sergejus.staponkus@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytojas
Aistė Kavanauskaitė-Lukšė (geografijos) vyresnioji mokytoja 308 aistek@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
 

Menų dalykų mokytojai

Marytė Ruzgytė (dailės) mokytoja metodininkė 111 maryte.ruzgyte@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Gitana Šlėnė (muzikos) mokytoja metodininkė 303 gitana.slene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Mantas Babrauskas (muzikos) mokytojas 303 mantas.babrauskas@dainai.lt  Neformaliojo švietimo mokytojas
Ingrida Jonavičienė (muzikos) vyresnioji mokytoja 110 ingrida.jonaviciene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Gitana Petronaitienė (technologijų) vyresnioji mokytoja 106  gitana.petronaitiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Sandra Motuzaitė-Jurienė (technologijų) mokytoja metodininkė 106  sandra.m.juriene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Diana Maciuvienė (šokio) vyresnioji mokytoja 107  diana.maciuviene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Indrė Šerpytienė (šokio) mokytoja metodininkė 109  indre.serpytiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Anatolijus Kavaliauskis (muzikos) mokytojas ekspertas 301  anatolijus.kavaliauskis@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytojas
 

Fizinio ugdymo mokytojai

Gražina Mickuvienė mokytoja metodininkė sporto salė  grazina.mickuviene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja
Edita Gapšienė vyresnioji mokytoja sporto salė  edita.gapsiene@dainai.lt Neformaliojo švietimo mokytoja