Logopedai

Vyresnioji logopedė

Elena Šmigelskienė

Pareigybės aprašymas

221 kabinetas

El. paštas elena.smigelskiene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

 

Savaitės dienos Darbo laikas Nekontaktinės valandos, konsultacijos 
Pirmadienis 12.55 – 15.30 15.30 – 16.30
Antradienis 10.30 – 14.40 14.40 – 15.40
Trečiadienis 10.30 – 14.40 14.40 – 15.40
Ketvirtadienis 10.30 – 14.40 14.40 – 15.40
Penktadienis 10.30 – 14.40 14.40 – 15.40

Logopedė

Aurelija Juozapaitienė

Pareigybės aprašymas

221 ir 322 kabinetas

El. paštas aurelija.juozapaitiene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

Savaitės
dienos
Darbo laikas Nekontaktinės valandos, konsultacijos 
Pirmadienis 10.30 – 12.50 12.50 – 13.10
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis 12.00 – 14.40 14.40 – 15.40
Penktadienis 10.30 – 14.40 14.40 – 15.40

Logopedės įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei jų priežastis; numato priemones sutrikimų įveikimui ir jas įgyvendina; dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje; bendradarbiauja su klasių vadovais, tėvais, specialiaisiais ir socialiniais pedagogais, psichologu; konsultuoja sudarant individualias programas; kaupia medžiagą apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); tvarko ir pildo dokumentus.