Logopedai

Vyresnioji logopedė

Elena Šmigelskienė

Pareigybės aprašymas

221 kabinetas

El. paštas elena.smigelskiene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

Savaitės dienos Darbas su mokiniais Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos,
konsultacijos
Pirmadienis 12.00 – 14.35 14.35 – 14.50 11.00 – 12.00
14.50 – 15.50
Antradienis 10.40 – 11.15
12.55 – 15.30
12.40 – 12.55 11.15 – 12.40
15.30 – 16.05
Trečiadienis 10.40 – 11.15
12.55 – 15.30
12.40 – 12.55 11.15 – 12.40
15.30 – 16.05
Ketvirtadienis 10.40 – 11.15
12.55 – 15.30
12.40 – 12.55 11.15 – 12.40
15.30 – 16.05
Penktadienis 12.00 – 14.35 11.25 – 12.00 11.00 – 12.00
14.35 – 15.35

Logopedė

Aurelija Juozapaitienė

Pareigybės aprašymas

221 kabinetas

El. paštas aurelija.juozapaitiene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

Savaitės dienos Darbas su mokiniais Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos,
konsultacijos
Pirmadienis 12.00 – 13.40 13.40 – 14.40
Antradienis 12.55 – 13.40 12.40 – 13.00 11.40 – 12.40
Trečiadienis 12.55 – 13.40 13.40 – 14.40
Ketvirtadienis 10.50 – 14.40 14.40 – 15.40
Penktadienis 10.50 – 11.25
12.55 – 13.40
11.25 – 11.50 11.50 – 12.50

Logopedės įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei jų priežastis; numato priemones sutrikimų įveikimui ir jas įgyvendina; dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje; bendradarbiauja su klasių vadovais, tėvais, specialiaisiais ir socialiniais pedagogais, psichologu; konsultuoja sudarant individualias programas; kaupia medžiagą apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); tvarko ir pildo dokumentus.