Biblioteka

Anot rašytojo Neilo Gaimano, „Google“ gali jums duoti 100 tūkst. atsakymų, o bibliotekininkas jums duos vieną – teisingą.“

 

Bibliotekos vedėja Dilanta Vasylienė

Pareigybės aprašas

105 kabinetas, el. paštas – biblioteka@dainai.lt

Darbo laikas

 

Biblioteka yra bendruomenės informacijos, mokymosi, švietimo ir kultūros centras, teikiantis galimybes bei informacijos išteklius visiems ir kiekvienam sužinoti, mokytis, bendrauti, dirbti, kurti ir gyventi XXI amžiuje. Tai dinamiška institucija, atitinkanti kintančius bendruomenės poreikius, padedanti bendruomenės nariams (mokytojams, mokiniams, tėvams ir kt. darbuotojams) gauti reikalingas žinias bei informaciją, dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekoje įdiegta ir naudojama programa MOBIS.

Čia bibliotekos vartotojams sukurtos darbo vietos su internetine prieiga, teikiamos dokumentų spausdinimo, kopijavimo, įrišimo bei nuskaitymo paslaugos. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, tikslingai komplektuojamas progimnazijai aktualus dokumentų fondas. Progimnazijos bendruomenė nuolat informuojama apie naujai gautus leidinius bei vadovėlius.

Taip pat teikiamos edukacinės bei informacinės paslaugos. Rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus. Nuolat eksponuojami mokinių kūrybos darbai. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje vyksta aktyviausio skaitytojo, daugiausiai skaitančios klasės rinkimai, knygų dovanojimo akcijos. Stiprinami mokinių informacinio raštingumo įgūdžiai ir gebėjimai, ugdomi vaikų skaitymo įpročiai, nusiteikimas skaityti.

Pertraukų metu ar po pamokų galima žaisti įvairius stalo žaidimus.

 „Žmonės, kurie neskaito knygų, nežino, kad jiems tai patiktų.“ (A.Mamontovas)