Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo grupė:

Grupės pirmininkė – Asta Vaičiūnienė, direktorė;

Grupės nariai:

Jurgita Borusienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;

Laima Tomėnienė, specialioji pedagogė;

Donata Šimkutė-Špėgienė, socialinė pedagogė.