Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo grupė:

Grupės pirmininkė – Laima Zeringienė, pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja;

Grupės nariai:

Laima Tomėnienė, specialioji pedagogė;

Simona Domkutė, socialinė pedagogė;

Donata Šimkutė-Špėgienė, socialinė pedagogė;

Jūratė Pocienė, socialinė pedagogė.


 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo priemonių planas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas