Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo grupė:

Pirmininkė – Laima Tomėnienė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.

Nariai:

Laima Olšauskytė, socialinė pedagogė;

Reda Skauminė, socialinė pedagogė.